Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Informacje prawne

  • Nazwa funduszu: Lyxor UCITS ETF DAX
  • Emitent: Lyxor Asset Management
  • Forma prawna - subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor ETF S&P DAX miało miejsce 28 czerwca 2006 r.
  • Notyfikacja - subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor ETF DAX został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 1 marca 2011 r. Przedstawicielem oraz agentem płatności jest funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG w Polsce Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 25.05.2011 r.
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 31.05.2011 r.
Polityka prywatności
Regulamin serwisu