Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Dokumenty

Aktualne dokumenty funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV, którego jednym z subfunduszy jest Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc, są dostępne na stronie: https://www.lyxoretf.pl/pl/instit/products/equity-etf/lyxor-dax-dr-ucits-etf-acc/lu0252633754/pln.

Są tam dostępne następujące dokumenty:

  • prospekt informacyjny MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
  • kluczowe informacje dla inwestorów (KID) Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
  • karta Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
  • półroczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
  • roczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu