Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze ETF na GPW w Warszawie / Lyxor DAX (DR) UCITS ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF

Aktualne dokumenty funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV, którego jednym z subfunduszy jest Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc, są dostępne na stronie: https://www.lyxoretf.pl/pl/instit/products/equity-etf/lyxor-dax-dr-ucits-etf-acc/lu0252633754/pln.

Są tam dostępne następujące dokumenty:

 • prospekt informacyjny MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
 • kluczowe informacje dla inwestorów (KID) Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
 • karta Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
 • półroczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
 • roczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
więcej...
 • Nazwa funduszu: Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
 • Emitent: Lyxor Asset Management
 • Forma prawna - subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc miało miejsce 28 czerwca 2006 r.
 • Notyfikacja - subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 1 marca 2011 r. Przedstawicielem oraz agentem płatności funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG w Polsce jest Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
 • Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 25.05.2011 r.
 • Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 31.05.2011 r.
więcej...
 • Pełna nazwa funduszu: Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
 • Nazwa skrócona: ETFDAX
 • System notowań: ciągły
 • Rynek notowań: podstawowy
 • Kod ISIN: LU0252633754
 • Data pierwszego notowania: 31.05.2011
 • Cena debiutu (na otwarcie): 282,10 zł
 • Waluta wyceny: PLN
 • Dokładność określania kursu: 1 grosz
 • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
 • Animatorzy: Societe Generale Corporate and Investment Bank
 • Okres rozliczeniowy: T+2
 • Transakcje pakietowe: tak
 • Krótka sprzedaż: nie
 • Inne giełdy (rynki), na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: Deutsche Boerse, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Euronext Paris, Euronext Brussels, Boerse Stuttgart, wielostronna platforma obrotu (MTF) Chi-X
więcej...
 • Replikowany indeks: DAX
 • Rodzaj indeksu: total return
 • Dostawca indeksu: Deutsche Boerse
 • Waluta indeksu: EUR
 • Rewizja indeksu: co kwartał
 • Metoda replikacji: fizyczna (do 10.07.2014 - syntetyczna)
 • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
 • Orientacja geograficzna: rynki rozwinięte - jeden kraj (Niemcy)
 • Kapitalizacja: duże spółki
 • Fundusz lewarowany: nie
 • Fundusz typu inverse: nie
więcej...
 • Opłata za zarządzanie (total expense ratio) w skali roku: 0,15%
 • Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)
więcej...
 • Wypłata dywidendy: nie
więcej...

Wartość aktywów netto: 4,0 mld zł (31.08.2018 r.)

więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 117

Czy zamierzasz inwestować w certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF NASDAQ-100?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu