Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze ETF na GPW w Warszawie / Lyxor DAX (DR) UCITS ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF

Prospekt funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (07.2010) - j. polski:

Aktualny prospekt funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (12.2013) - j. angielski:

 

Skrócony prospekt subfunduszu Lyxor ETF DAX (04.2011) - j. polski:

Aktualne kluczowe informacje dla inwestorów (KII) subfunduszu Lyxor UCITS ETF DAX (31.01.2014):

Aktualne roczne sprawozdanie finansowe funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (31.12.2012) - j. angielski:

Aktualne półroczne sprawozdanie finansowe funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (30.06.2013) - j. angielski:

więcej...
 • Nazwa funduszu: Lyxor UCITS ETF DAX
 • Emitent: Lyxor Asset Management
 • Forma prawna - subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor ETF S&P DAX miało miejsce 28 czerwca 2006 r.
 • Notyfikacja - subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor ETF DAX został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 1 marca 2011 r. Przedstawicielem oraz agentem płatności jest funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG w Polsce Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
 • Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 25.05.2011 r.
 • Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 31.05.2011 r.
więcej...
 • Pełna nazwa funduszu: Lyxor UCITS ETF DAX
 • Nazwa skrócona: ETFDAX
 • System notowań: ciągły
 • Rynek notowań: podstawowy
 • Kod ISIN: LU0252633754
 • Data pierwszego notowania: 31.05.2011
 • Cena debiutu (na otwarcie): 282,10 zł
 • Waluta wyceny: PLN
 • Dokładność określania kursu: 1 grosz
 • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
 • Animatorzy: Societe Generale Corporate and Investment Bank
 • Okres rozliczeniowy: T+3
 • Transakcje pakietowe: tak
 • Krótka sprzedaż: nie
 • Inne giełdy (rynki), na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: Deutsche Boerse, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext Paris, NYSE Euronext Brussels, Boerse Stuttgart, alternatywna platforma obrotu Chi-X
więcej...
 • Replikowany indeks: DAX
 • Rodzaj indeksu: total return
 • Dostarczyciel indeksu: Deutsche Boerse
 • Waluta indeksu: euro
 • Rewizja indeksu: co kwartał
 • Metoda replikacji: fizyczna (do 10.07.2014 - syntetyczna)
 • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
 • Orientacja geograficzna: rynki rozwinięte - jeden kraj (Niemcy)
 • Kapitalizacja: duże spółki
 • Fundusz lewarowany: nie
 • Fundusz typu inverse: nie
więcej...
 • Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 0,15%
 • Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)
więcej...
 • Wypłata dywidendy: nie
więcej...

Wartość aktywów netto: ok. 600 mln euro (IX 2013 r.)

więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-sierpień 2018

Wydarzenia

Sonda 91

ETF-y na jakie indeksy akcyjne powinny zostać w pierwszej kolejności wprowadzone do notowań na warszawską giełdę?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu