Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Notowania giełdowe

 • Pełna nazwa subfunduszu: Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
 • Nazwa skrócona: BETAM40TR
 • System notowań: ciągły
 • Rynek notowań: podstawowy
 • Kod ISIN: PLBETF400025
 • Link do notowań giełdowych: https://www.gpw.pl/etf?isin=PLBETF400025
 • Data pierwszego notowania: 5.09.2019 r.
 • Cena debiutu (na otwarcie): 52,61 zł
 • Waluta wyceny: PLN
 • Dokładność określania kursu: 0,0001 zł
 • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
 • Animatorzy: DM Banku Ochrony Środowiska
 • Okres rozliczeniowy: T+2
 • Transakcje pakietowe: tak
 • Krótka sprzedaż: nie
 • Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: brak

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 117

Czy zamierzasz inwestować w certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF NASDAQ-100?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu