Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Inne informacje

  • Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa (seria A): 95 000 (VII 2019 r.)
  • Początkowa wartość aktywów netto: 5 mln zł (VII 2019 r.)

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu