Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

 •  
 • Środa, 23.09.2020
  Bogusława, Liwiusza, Tekli

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Informacje prawne

 • Nazwa funduszu: Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: AgioFunds TFI
 • Forma prawna – fundusz inwestycyjny zamknięty – fundusz portfelowy – utworzony w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • Data rejestracji funduszu: 31.07.2019 r. (RFi 1656)
 • Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B przez GPW w Warszawie – 2.09.2019 r.
 • Wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B – 5.09.2019 r.
 • Depozytariusz: mBank
Polityka prywatności
Regulamin serwisu