Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze ETF na GPW w Warszawie / Beta ETF mWIG40TR PFIZ

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Beta ETF mWIG40TR PFIZ

Aktualne dokumenty funduszu Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ są dostępne na stronie: https://agiofunds.pl/dokumenty/beta-etf-mwig40tr/?confirm=84309438.

Są tam dostępne m.in. następujące dokumenty:

 • prospekt emisyjny wraz ze statutem funduszu
 • komunikaty aktualizujące do prospektu
 • kluczowe informacje dla inwestorów
 • karta funduszu
więcej...
 • Nazwa funduszu: Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: AgioFunds TFI
 • Forma prawna – fundusz inwestycyjny zamknięty – fundusz portfelowy – utworzony w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • Data rejestracji funduszu: 31.07.2019 r. (RFi 1656)
 • Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B przez GPW w Warszawie – 2.09.2019 r.
 • Wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B – 5.09.2019 r.
 • Depozytariusz: mBank
więcej...
 • Pełna nazwa subfunduszu: Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
 • Nazwa skrócona: BETAM40TR
 • System notowań: ciągły
 • Rynek notowań: podstawowy
 • Kod ISIN: PLBETF400025
 • Link do notowań giełdowych: https://www.gpw.pl/etf?isin=PLBETF400025
 • Data pierwszego notowania: 5.09.2019 r.
 • Cena debiutu (na otwarcie): 52,61 zł
 • Waluta wyceny: PLN
 • Dokładność określania kursu: 0,0001 zł
 • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
 • Animatorzy: DM Banku Ochrony Środowiska
 • Okres rozliczeniowy: T+2
 • Transakcje pakietowe: tak
 • Krótka sprzedaż: nie
 • Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: brak
więcej...
 • Replikowany indeks: mWIG40 Total Return
 • Rodzaj indeksu: dochodowy
 • Dostarczyciel indeksu: GPW w Warszawie
 • Waluta indeksu: PLN
 • Rewizja indeksu: co kwartał (trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia)
 • Metoda replikacji indeksu: fizyczna – inwestycje w akcje z indeksu (min. 75%), syntetyczna – inwestycja w instrumenty pochodne na indeks lub spółki z portfela indeksu (max. 25%)
 • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
 • Orientacja geograficzna: rynki wschodzące - jeden kraj (Polska)
 • Kapitalizacja: średnie spółki
 • Fundusz lewarowany: nie
 • Fundusz odwrotny (inverse): nie
 • Fundusz smart beta: nie
więcej...
 • Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 0,80%
 • Opłata subskrypcyjna: rynek wtórny - brak, rynek pierwotny - max. 2,00%
 • Opłata za wykup: rynek wtórny - brak, rynek pierwotny - max 1,00%
 • Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)
więcej...
 • Wypłata dywidendy: nie
więcej...
 • Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa (seria A): 95 000 (VII 2019 r.)
 • Początkowa wartość aktywów netto: 5 mln zł (VII 2019 r.)
więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 117

Czy zamierzasz inwestować w certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF NASDAQ-100?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu