Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Notowania giełdowe

 • Nazwa funduszu: Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ
 • Nazwa skrócona: BETAW20LV
 • System notowań: ciągły
 • Rynek notowań: podstawowy
 • Kod ISIN: PLBEW2L00019
 • Link do notowań giełdowych: https://www.gpw.pl/etf?isin=PLBEW2L00019
 • Data pierwszego notowania: 25.02.2020 r.
 • Cena debiutu (na otwarcie): 46,95 zł
 • Waluta wyceny: PLN
 • Dokładność określania kursu: 0,0001 zł
 • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
 • Animator: DM Banku Ochrony Środowiska
 • Okres rozliczeniowy: T+2
 • Transakcje pakietowe: tak
 • Krótka sprzedaż: nie
 • Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: brak

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu