Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Inne informacje

  • Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa (seria A): 96 500 (XII 2019 r.)
  • Początkowa wartość aktywów netto: 5 mln zł (I 2020 r.)
Polityka prywatności
Regulamin serwisu