Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Informacje prawne

  • Pełna nazwa funduszu: Beta ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: AgioFunds TFI
  • Forma prawna – fundusz inwestycyjny zamknięty – fundusz portfelowy – utworzony w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Data rejestracji funduszu: 7.01.2020 r. (RFi 1665)
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B przez GPW w Warszawie – 20.02.2020 r.
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B – 25.02.2020 r.
  • Depozytariusz: mBank

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu