Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Dokumenty

Aktualne dokumenty funduszu Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ są dostępne na stronie: https://agiofunds.pl/dokumenty/beta-etf-wig20lev/?confirm=84309438.

Są tam dostępne m.in. następujące dokumenty:

  • prospekt emisyjny wraz ze statutem funduszu
  • komunikaty aktualizujące do prospektu
  • kluczowe informacje dla inwestorów
  • karta funduszu
  • KID funduszu
  • raporty okresowe funduszu
  • raporty bieżące funduszu (w tym zawierające wyceny aktywów i wyceny certyfikatów inwestycyjnych)

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu