Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Notowania giełdowe

 • Pełna nazwa subfunduszu: Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ
 • Nazwa skrócona: BETAW20TR
 • System notowań: ciągły
 • Rynek notowań: podstawowy
 • Kod ISIN: PLBTETF00015
 • Link do notowań giełdowych:
 • Data pierwszego notowania: 7.01.2019 r.
 • Cena debiutu (na otwarcie):
 • Waluta wyceny: PLN
 • Dokładność określania kursu: 0,01 zł (od 4.03.2019 r. – 0,0001 zł)
 • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
 • Animatorzy: DM Banku Ochrony Środowiska
 • Okres rozliczeniowy: T+2
 • Transakcje pakietowe: tak
 • Krótka sprzedaż: nie
 • Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: brak

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu