Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Koszty

  • Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 0,40% (max. 0,50%)
  • Opłata subskrypcyjna: rynek wtórny - brak, rynek pierwotny - 2,00%
  • Opłata za wykup: rynek wtórny - brak, rynek pierwotny - 1,00%
  • Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2019

Wydarzenia

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Sonda 104

Czy zamierasz zainwestować w fundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu