Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Informacje prawne

  • Nazwa funduszu: Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: AgioFunds TFI
  • Forma prawna – fundusz inwestycyjny zamknięty – fundusz portfelowy – utworzony w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Data rejestracji funduszu: 19.11.2018 r.
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B przez GPW w Warszawie – 21.12.2018 r.
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B – 7.01.2019 r.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2019

Wydarzenia

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Sonda 104

Czy zamierasz zainwestować w fundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu