Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

 •  
 • Piątek, 25.09.2020
  Aureli, Kamila, Kleofasa

Home / Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Wypłata dywidendy: nie

więcej...
 • Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa (seria A): 13 815 (IX 2019 r.)
 • Początkowa wartość aktywów netto: 5 mln zł (IX 2019 r.)
więcej...

Aktualne dokumenty funduszu Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ są dostępne na stronie: https://agiofunds.pl/dokumenty/beta-etf-wig20lev/?confirm=84309438.

Są tam dostępne m.in. następujące dokumenty:

 • prospekt emisyjny wraz ze statutem funduszu
 • komunikaty aktualizujące do prospektu
 • kluczowe informacje dla inwestorów
 • karta funduszu
 • KID funduszu
 • raporty okresowe funduszu
 • raporty bieżące funduszu (w tym zawierające wyceny aktywów i wyceny certyfikatów inwestycyjnych)
więcej...
 • Pełna nazwa funduszu: Beta ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: AgioFunds TFI
 • Forma prawna – fundusz inwestycyjny zamknięty – fundusz portfelowy – utworzony w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • Data rejestracji funduszu: 7.01.2020 r. (RFi 1665)
 • Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B przez GPW w Warszawie – 20.02.2020 r.
 • Wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B – 25.02.2020 r.
 • Depozytariusz: mBank
więcej...
 • Nazwa funduszu: Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ
 • Nazwa skrócona: BETAW20LV
 • System notowań: ciągły
 • Rynek notowań: podstawowy
 • Kod ISIN: PLBEW2L00019
 • Link do notowań giełdowych: https://www.gpw.pl/etf?isin=PLBEW2L00019
 • Data pierwszego notowania: 25.02.2020 r.
 • Cena debiutu (na otwarcie): 46,95 zł
 • Waluta wyceny: PLN
 • Dokładność określania kursu: 0,0001 zł
 • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
 • Animator: DM Banku Ochrony Środowiska
 • Okres rozliczeniowy: T+2
 • Transakcje pakietowe: tak
 • Krótka sprzedaż: nie
 • Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: brak
więcej...
 • Replikowany indeks: WIG20lev
 • Rodzaj indeksu: lewarowany
 • Dostarczyciel indeksu: GPW w Warszawie
 • Waluta indeksu: PLN
 • Rewizja indeksu bazowego (WIG20): co kwartał (trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia)
 • Metoda replikacji indeksu: syntetyczna i fizyczna
 • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
 • Orientacja geograficzna: rynki wschodzące - jeden kraj (Polska)
 • Kapitalizacja: duże spółki
 • Fundusz lewarowany: tak
 • Fundusz odwrotny (inverse): nie
 • Fundusz smart beta: nie
więcej...
 • Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 1,00%
 • Opłata subskrypcyjna: rynek wtórny - brak (prowizja maklerska), rynek pierwotny - max. 2,00%
 • Opłata za wykup: rynek wtórny - brak (prowizja maklerska), rynek pierwotny - max 1,00%
 • Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)
więcej...

Wypłata dywidendy: nie

więcej...
 • Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa (seria A): 96 500 (XII 2019 r.)
 • Początkowa wartość aktywów netto: 5 mln zł (I 2020 r.)
więcej...
Polityka prywatności
Regulamin serwisu