Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

» Historia    » Stan obecny    » Regulacje prawne    » Linki - Polska    

Fundusze ETF

Inwestowanie w fundusze ETF na polskim rynku finansowym jest obecnie możliwe w następujący sposób:

  • bezpośrednio - na GPW w Warszawie za pośrednictwem krajowych domów maklerskich. Obecnie na warszawskim parkiecie dostępne są cztery ETF-y. Trzy z nich są subfunduszami funduszy zagranicznych typu UCITS notyfikowanymi przez KNF: Lyxor WIG20 UCITS ETF (odwzorowuje wyniki indeksu WIG20 powiększone o dochody z akcji należących do indeksu), Lyxor S&P 500 UCITS ETF (odwzorowuje wyniki indeksu S&P 500) i Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (odwzorowuje wyniki indeksu DAX). Czwarty to fundusz ETF mający formę prawną funduszu inwestycyjnego zamkniętego portfelowego: Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu WIG20TR),
  • bezpośrednio - poprzez inwestycje na zagranicznych giełdach papierów wartościowych, na których notowane są te instrumenty finansowe (za pośrednictwem domów maklerskich i platform inwestycyjnych posiadających w swojej ofercie tego rodzaju usługę),
  • pośrednio - poprzez nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych bądź certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych posiadających w swoim portfelu ETF-y (inwestujących w nie bezpośrednio lub poprzez zagraniczne fundusze inwestycyjne),
  • pośrednio - poprzez nabycie polis inwestycyjnych powiązanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK), które posiadają w swoim portfelu ETF-y (bezpośrednio lub poprzez zagraniczne fundusze inwestycyjne),
  • pośrednio - poprzez nabycie instrumentu strukturyzowanego, który posiada ekspozycję na określony ETF.

Fundusze ETF z ekspozycją wyłącznie na polski rynek akcji znajdują się w obrocie także na zagranicznych parkietach. Są to:

  • VanEck Vectors Poland ETF zarządzany przez Van Eck Global - odwzorowuje wyniki indeksu MVIS Poland Index, jest notowany na NYSE Arca
  • iShares MSCI Poland ETF zarządzany przez BlackRock - odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Poland IMI 25/50 Index, jest notowany na NYSE Arca
  • iShares MSCI Poland UCITS ETF zarządzany przez BlackRock - odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Poland Index, jest notowany na London Stock Exchange (w USD i GBP), na Deutsche Boerse (w EUR) i na SIX Swiss Exchange (w USD)
  • Expat Poland WIG20 UCITS ETF zarządzany przez Expat Capital - odwzorowuje wyniki indeksu WIG20, jest notowany na Bulgarian Stock Exchange (w EUR) i na Deutsche Boerse (w EUR)

Szukaj 

Wykres miesiąca-luty 2019

Wydarzenia

Szkolenie "ETF-y na Giełdzie"

Sonda 97

Czy GPW w Warszawie stanie się w najbliższym czasie głównym rynkiem funduszy ETF w Europie Środkowo-Wschodniej?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu