Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

» Historia    » Stan obecny    » Regulacje prawne    » Linki - Polska    

Fundusze ETF

Inwestowanie w fundusze ETF na polskim rynku finansowym jest obecnie możliwe w następujący sposób:

  • bezpośrednio - na GPW w Warszawie za pośrednictwem krajowych domów maklerskich. Obecnie na warszawskim parkiecie dostępne są cztery ETF-y. Trzy z nich są subfunduszami funduszu zagranicznego MULTI UNITS Luxembourg notyfikowanymi przez KNF: Lyxor WIG20 UCITS ETF - Acc (odwzorowuje wyniki indeksu WIG20TR), Lyxor S&P 500 UCITS ETF (odwzorowuje wyniki indeksu S&P 500) i Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (odwzorowuje wyniki indeksu DAX). Czwarty to fundusz ETF mający formę prawną funduszu inwestycyjnego zamkniętego portfelowego: Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu WIG20TR),
  • bezpośrednio - poprzez inwestycje na zagranicznych giełdach papierów wartościowych, na których notowane są te instrumenty finansowe (za pośrednictwem domów maklerskich i platform inwestycyjnych posiadających w swojej ofercie tego rodzaju usługę),
  • pośrednio - poprzez nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych bądź certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych posiadających w swoim portfelu ETF-y (inwestujących w nie bezpośrednio lub poprzez zagraniczne fundusze inwestycyjne),
  • pośrednio - poprzez nabycie polis inwestycyjnych powiązanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK), które posiadają w swoim portfelu ETF-y (bezpośrednio lub poprzez zagraniczne fundusze inwestycyjne),
  • pośrednio - poprzez nabycie instrumentu strukturyzowanego, który posiada ekspozycję na określony ETF.

Fundusze ETF z ekspozycją wyłącznie na polski rynek akcji znajdują się w obrocie także na zagranicznych parkietach. Są to:

  • iShares MSCI Poland ETF zarządzany przez BlackRock - odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Poland IMI 25/50 Index, jest notowany na NYSE Arca
  • iShares MSCI Poland UCITS ETF zarządzany przez BlackRock - odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Poland Index, jest notowany na giełdach w Londynie (London Stock Exchange) (w USD i GBP), we Frankfurcie (Deutsche Boerse) (w EUR) i w Zurychu (SIX Swiss Exchange) (w USD)
  • Expat Poland WIG20 UCITS ETF zarządzany przez Expat Capital - odwzorowuje wyniki indeksu WIG20, jest notowany na giełdach w Sofii (Bulgarian Stock Exchange) (w EUR) i we Frankfurcie (Deutsche Boerse) (także w EUR)

Do kwietnia 2019 r. funkcjonował również fundusz VanEck Vectors Poland ETF zarządzany przez Van Eck Global, który dążył do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu MVIS Poland Index (był notowany na NYSE Arca).

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2019

Wydarzenia

Konferencja Inside ETFs Asia w Hongkongu

Konferencja Trading CEE w Warszawie

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Szkolenia nt. funduszy ETF

Sonda 105

Jaki czynnik uważasz za najważniejszy przy wyborze funduszy ETF odwzorowujących wyniki tego samego indeksu?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu