Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / F. indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

F. indeksowe

Obecnie w Polsce funkcjonuje 17 (sub)funduszy o charakterze indeksowym, których celem inwestycyjnym jest odzwierciedlanie wyników indeksów rynku akcji (w tym indeksów pochodnych), indeksów rynku obligacji, indeksów rynku pieniężnego oraz indeksów (cen) rynku towarowego. Są to (w kolejności alfabetycznej):

 • ALTUS short (subfundusz wchodzący w skład ALTUS FIO Parasolowy) zarządzany przez Altus TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20short
 • ING BSK Indeks MSCI EMU (subfundusz wchodzący w skład ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) zarządzany przez Amundi TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI EMU
 • ING BSK Indeks S&P 500 (subfundusz wchodzący w skład ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) zarządzany przez Amundi TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu S&P 500
 • ING BSK Indeks WIG20 (subfundusz wchodzący w skład ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) zarządzany przez Amundi TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20
 • inPZU Akcje Polskie (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu złożonego z indeksów WIG20 (70%), mWIG40 (20%) i stopy procentowej lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M (10%)
 • inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu złożonego z indeksu MSCI World (90%) i stopy procentowej lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M (10%)
 • inPZU Inwestycji Ostrożnych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę procentową lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M
 • inPZU Obligacje Polskie (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU) - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland
 • inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU) - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu JPMorgan GBI Global
 • inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU) - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu JPMorgan EMBI Global Diversified
 • Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI - odwzorowuje stope zwrotu indeksu mWIG40
 • Ipopema Short Equity (subfundusz wchodzący w skład Ipopema SFIO) zarządzany przez Ipopema TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20short
 • QUERCUS Gold (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI - odwzorowuje kurs kontraktów terminowych na złoto notowanych na rynku COMEX
 • QUERCUS lev (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20lev
 • QUERCUS short (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20short

Szukaj 

Wykres miesiąca-luty 2019

Wydarzenia

Szkolenie "ETF-y na Giełdzie"

Sonda 97

Czy GPW w Warszawie stanie się w najbliższym czasie głównym rynkiem funduszy ETF w Europie Środkowo-Wschodniej?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu