Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / F. indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

F. indeksowe

Obecnie w Polsce funkcjonują 24 (sub)fundusze o charakterze indeksowym, których celem inwestycyjnym jest odzwierciedlanie wyników indeksów rynku akcji (w tym indeksów pochodnych), indeksów rynku obligacji, indeksów rynku pieniężnego oraz indeksów (cen) rynku towarowego. Są to (w kolejności alfabetycznej):

 • ALTUS short (subfundusz wchodzący w skład ALTUS FIO Parasolowy) zarządzany przez Altus TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20short
 • Amundi Indeks MSCI EMU (subfundusz wchodzący w skład Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) zarządzany przez Amundi Polska TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI EMU
 • Amundi Indeks S&P 500 (subfundusz wchodzący w skład Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) zarządzany przez Amundi Polska TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu S&P 500
 • Amundi Indeks WIG20 (subfundusz wchodzący w skład Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) zarządzany przez Amundi PolskaTFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20
 • inPZU Akcje Polskie (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu złożonego z indeksów WIG20 (70%), mWIG40 (20%) i stopy procentowej lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M (10%)
 • inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu złożonego z indeksu MSCI World (90%) i stopy procentowej lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M (10%)
 • inPZU Akcje Rynków Wschodzących (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu złożonego z indeksu MSCI Emerging Markets (w 90%) i stopy procentowej lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M (10%)
 • inPZU Inwestycji Ostrożnych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę procentową lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M
 • inPZU Obligacje Polskie (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU) - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland
 • inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU) - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu JPMorgan GBI Global
 • inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU) - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu JPMorgan EMBI Global Diversified
 • Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu mWIG40
 • Ipopema Short Equity (subfundusz wchodzący w skład Ipopema SFIO) zarządzany przez Ipopema TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20short
 • NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania zarządzany przez NN Investment Partners TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG-ESG
 • PKO Akcji Rynków Wschodzących (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI Emerging Markets,
 • PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu S&P 500,
 • PKO Akcji Rynku Europejskiego (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Euro Stoxx 50,
 • PKO Akcji Rynku Japońskiego (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Nikkei 225,
 • PKO Akcji Rynku Polskiego (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu złożonego z indeksów WIG20 (75%) i mWIG40 (25%),
 • PKO Obligacji Rynku Polskiego (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland,
 • QUERCUS Gold (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI - odwzorowuje kurs kontraktów terminowych na złoto notowanych na rynku COMEX
 • QUERCUS lev (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20lev
 • QUERCUS short (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20short
 • Rockbridge FIO Akcji Lewarowany zarządzany przez Rockbridge TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20lev.
Polityka prywatności
Regulamin serwisu