Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / F. indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

F. indeksowe

Obecnie w Polsce funkcjonuje 27 (sub)funduszy o charakterze indeksowym (w tym 4 w procesie likwidacji), których celem inwestycyjnym jest odzwierciedlanie wyników (stóp zwrotu) indeksów rynku akcji (w tym indeksów pochodnych), indeksów rynku obligacji, indeksów rynku pieniężnego, indeksów (cen) rynku towarowego oraz benchmarków złożonych z różnych indeksów i/lub stóp procentowych na rynku międzybankowym.

Są to (w kolejności alfabetycznej):

 • Altius short (subfundusz wchodzący w skład Altius FIO Parasolowy) zarządzany przez BPS TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20short
 • Amundi Indeks MSCI EMU (subfundusz wchodzący w skład Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) zarządzany przez Amundi Polska TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI EMU (w likwidacji)
 • Amundi Indeks S&P 500 (subfundusz wchodzący w skład Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) zarządzany przez Amundi Polska TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu S&P 500 (w likwidacji)
 • Amundi Indeks WIG20 (subfundusz wchodzący w skład Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) zarządzany przez Amundi PolskaTFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20TR (w likwidacji)
 • inPZU Akcje CEEplus (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu CEEplus
 • inPZU Akcje Polskie (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę zwrotu benchmarku złożonego z indeksów WIG20 (70%), mWIG40 (20%) i stopy procentowej lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M (10%)
 • inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę zwrotu benchmarku złożonego z indeksu MSCI World (90%) i stopy procentowej lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M (10%)
 • inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę zwrotu benchmarku złożonego z indeksu Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index (90%) i stopy procentowej lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M (10%)
 • inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę zwrotu benchmarku złożonego z indeksu Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index (90%) i stopy procentowej lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M (10%)
 • inPZU Inwestycji Ostrożnych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę procentową lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M
 • inPZU Obligacje Polskie (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP)
 • inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu JPMorgan GBI Global
 • inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu JPMorgan EMBI Global Diversified
 • Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu mWIG40
 • Ipopema Short Equity (subfundusz wchodzący w skład Ipopema SFIO) zarządzany przez Ipopema TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20short
 • NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania zarządzany przez NN Investment Partners TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG-ESG
 • NN Indeks Obligacji (subfundusz wchodzący w skład NN Parasol FIO) zarządzany przez NN Investment Partners TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP)
 • PKO Akcji Rynków Wschodzących (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI Emerging Markets,
 • PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu S&P 500,
 • PKO Akcji Rynku Europejskiego (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Euro Stoxx 50,
 • PKO Akcji Rynku Japońskiego (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Nikkei 225,
 • PKO Akcji Rynku Polskiego (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI - odwzorowuje stopę zwrotu benchmarku złożonego z indeksów WIG20 (75%) i mWIG40 (25%),
 • PKO Obligacji Rynku Polskiego (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP),
 • QUERCUS Gold (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI - odwzorowuje kurs kontraktów terminowych na złoto notowanych na rynku COMEX
 • QUERCUS lev (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20lev
 • QUERCUS short (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20short
 • Rockbridge FIO Akcji Lewarowany zarządzany przez Rockbridge TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20lev (w likwidacji)

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu