Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / ETF w Polsce

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

» Historia    » Stan obecny    » Regulacje prawne    » Linki - Polska    

ETF w Polsce

Fundusze ETF

Inwestowanie w fundusze ETF na polskim rynku finansowym jest obecnie możliwe w następujący sposób:

 • bezpośrednio - na GPW w Warszawie za pośrednictwem krajowych domów maklerskich. Obecnie dostępne są trzy ETF-y: Lyxor WIG20 UCITS ETF (odwzorowuje wyniki indeksu WIG20 powiększone o dochody z akcji należących do indeksu), Lyxor S&P 500 UCITS ETF (odwzorowuje wyniki indeksu S&P 500) i Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (odwzorowuje wyniki indeksu DAX))
 • bezpośrednio - poprzez inwestycje na zagranicznych giełdach papierów wartościowych, na których notowane są te instrumenty finansowe (za pośrednictwem domów maklerskich i platform inwestycyjnych posiadających w swojej ofercie tego rodzaju usługę),
 • pośrednio - poprzez nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych bądź certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych posiadających w swoim portfelu ETF-y (inwestujących w nie bezpośrednio lub poprzez zagraniczne fundusze inwestycyjne),
 • pośrednio - poprzez nabycie polis inwestycyjnych powiązanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK), które posiadają w swoim portfelu ETF-y (bezpośrednio lub poprzez zagraniczne fundusze inwestycyjne),
 • pośrednio - poprzez nabycie instrumentu strukturyzowanego, który posiada ekspozycję na określony ETF.

Fundusze indeksowe

Obecnie w Polsce funkcjonuje 11 (sub)funduszy o charakterze indeksowym, których celem inwestycyjnym jest odzwierciedlanie wyników indeksów rynku akcji (w tym indeksów pochodnych) oraz indeksów (cen) rynku towarowego. Są to:

 • ALTUS short (subfundusz wchodzący w skład ALTUS FIO Parasolowy) zarządzany przez Altus TFI - odwzorowuje indeks WIG20short (indeks pochodny od indeksu WIG20 typu short)
 • ING BSK Indeks MSCI EMU (subfundusz wchodzący w skład ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) zarządzany przez Amundi TFI - odwzorowuje indeks MSCI EMU
 • ING BSK Indeks S&P 500 (subfundusz wchodzący w skład ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) zarządzany przez Amundi TFI - odwzorowuje indeks S&P 500
 • ING BSK Indeks WIG20 (subfundusz wchodzący w skład ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) zarządzany przez Amundi TFI - odwzorowuje indeks WIG20
 • inPZU Akcje Polskie (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU
 • inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU
 • Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI - odwzorowuje indeks mWIG40 (indeks 40 spółek warszawskiej giełdy o średniej kapitalizacji)
 • Ipopema Short Equity (subfundusz wchodzący w skład Ipopema SFIO) zarządzany przez Ipopema TFI - odwzorowuje indeks WIG20short (indeks pochodny od indeksu WIG20 typu short)
 • QUERCUS short (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI - odwzorowuje indeks WIG20short (indeks pochodny od indeksu WIG20 typu short)
 • QUERCUS lev (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI - odwzorowuje indeks WIG20lev (indeks pochodny od indeksu WIG20 typu leverage)
 • QUERCUS Gold (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI - odwzorowuje kurs kontraktów terminowych na złoto notowanych na rynku COMEX

Fundusze portfelowe

Dotychczas nie zostały utworzone i obecnie nie funkcjonują na polskim rynku finansowym żadne fundusze portfelowe będące krajowymi odpowiednikami zagranicznych funduszy ETF.

Fundusze ETF z ekspozycją na polski rynek akcji znajdujące się w obrocie na zagranicznych parkietach:

Na giełdach zagranicznych można inwestować w tytuły uczestnictwa trzech funduszy ETF posiadających ekspozycję wyłącznie na polski rynek akcji. Są to:

 • VanEck Vectors Poland ETF zarządzany przez Van Eck Global - odwzorowuje wyniki indeksu MVIS Poland Index, jest notowany na NYSE Arca
 • iShares MSCI Poland ETF zarządzany przez BlackRock - odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Poland IMI 25/50 Index, jest notowany na NYSE Arca
 • iShares MSCI Poland UCITS ETF zarządzany przez BlackRock - odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Poland Index, jest notowany na London Stock Exchange (w USD i GBP), na Deutsche Boerse (w EUR) i na SIX Swiss Exchange (w USD)
 • Expat Poland WIG20 UCITS ETF zarządzany przez Expat Capital - odwzorowuje wyniki indeksu WIG20, jest notowany na Bulgarian Stock Exchange (w EUR) i na Deutsche Boerse (w EUR)

Szczegółowe informacje na temat dotychczasowej historii funduszy typu ETF i funduszy indeksowych w Polsce, stanu obecnego tego rynku, regulacji prawnych dotyczących ich funkcjonowania w naszym kraju oraz ciekawe linki związane z tą tematyką można znaleźć klikając w znajdujące się powyżej odnośniki.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2018

Wydarzenia

ETF Forum 2018 we Frankfurcie

Fixed Income Forum w Londynie

Sonda 93

Jaka powinna być maksymalna stawka opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu