Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / ETF w Polsce

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

» Historia    » Stan obecny    » Regulacje prawne    » Linki - Polska    

ETF w Polsce

Fundusze ETF

Inwestowanie w fundusze ETF na polskim rynku finansowym jest obecnie możliwe w następujący sposób:

 • bezpośrednio - na GPW w Warszawie za pośrednictwem krajowych domów maklerskich. Obecnie dostępne są trzy ETF-y: Lyxor WIG20 UCITS ETF (odwzorowuje wyniki indeksu WIG20 powiększone o dochody z akcji należących do indeksu), Lyxor S&P 500 UCITS ETF (odwzorowuje wyniki indeksu S&P 500) i Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (odwzorowuje wyniki indeksu DAX))
 • bezpośrednio - poprzez inwestycje na zagranicznych giełdach papierów wartościowych, na których notowane są te instrumenty finansowe (za pośrednictwem domów maklerskich i platform inwestycyjnych posiadających w swojej ofercie tego rodzaju usługę),
 • pośrednio - poprzez nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych bądź certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych posiadających w swoim portfelu ETF-y (inwestujących w nie bezpośrednio lub poprzez zagraniczne fundusze inwestycyjne),
 • pośrednio - poprzez nabycie polis inwestycyjnych powiązanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK), które posiadają w swoim portfelu ETF-y (bezpośrednio lub poprzez zagraniczne fundusze inwestycyjne),
 • pośrednio - poprzez nabycie instrumentu strukturyzowanego, który posiada ekspozycję na określony ETF.

Fundusze indeksowe

Obecnie w Polsce funkcjonuje 17 (sub)funduszy o charakterze indeksowym, których celem inwestycyjnym jest odzwierciedlanie wyników indeksów rynku akcji (w tym indeksów pochodnych), indeksów rynku obligacji, indeksów rynku pieniężnego oraz indeksów (cen) rynku towarowego. Są to (w kolejności alfabetycznej):

 • ALTUS short (subfundusz wchodzący w skład ALTUS FIO Parasolowy) zarządzany przez Altus TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20short
 • ING BSK Indeks MSCI EMU (subfundusz wchodzący w skład ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) zarządzany przez Amundi TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI EMU
 • ING BSK Indeks S&P 500 (subfundusz wchodzący w skład ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) zarządzany przez Amundi TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu S&P 500
 • ING BSK Indeks WIG20 (subfundusz wchodzący w skład ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) zarządzany przez Amundi TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20
 • inPZU Akcje Polskie (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu złożonego z indeksów WIG20 (70%), mWIG40 (20%) i stopy procentowej lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M (10%)
 • inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu złożonego z indeksu MSCI World (90%) i stopy procentowej lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M (10%)
 • inPZU Inwestycji Ostrożnych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU - odwzorowuje stopę procentową lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M
 • inPZU Obligacje Polskie (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU) - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland
 • inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU) - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu JPMorgan GBI Global
 • inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU) - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu JPMorgan EMBI Global Diversified
 • Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI - odwzorowuje stope zwrotu indeksu mWIG40
 • Ipopema Short Equity (subfundusz wchodzący w skład Ipopema SFIO) zarządzany przez Ipopema TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20short
 • QUERCUS Gold (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI - odwzorowuje kurs kontraktów terminowych na złoto notowanych na rynku COMEX
 • QUERCUS lev (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20lev
 • QUERCUS short (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI - odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20short

Fundusze portfelowe

Dotychczas nie funkcjonują na polskim rynku finansowym żadne fundusze portfelowe będące krajowymi odpowiednikami zagranicznych funduszy ETF. 29 października 2018 r. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny pierwszego funduszu portfelowego - Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ.

Fundusze ETF z ekspozycją wyłącznie na polski rynek akcji znajdujące się w obrocie na zagranicznych parkietach:

Na giełdach zagranicznych można inwestować w tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF posiadających ekspozycję wyłącznie na polski rynek akcji. Są to:

 • VanEck Vectors Poland ETF zarządzany przez Van Eck Global - odwzorowuje wyniki indeksu MVIS Poland Index, jest notowany na NYSE Arca
 • iShares MSCI Poland ETF zarządzany przez BlackRock - odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Poland IMI 25/50 Index, jest notowany na NYSE Arca
 • iShares MSCI Poland UCITS ETF zarządzany przez BlackRock - odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Poland Index, jest notowany na London Stock Exchange (w USD i GBP), na Deutsche Boerse (w EUR) i na SIX Swiss Exchange (w USD)
 • Expat Poland WIG20 UCITS ETF zarządzany przez Expat Capital - odwzorowuje wyniki indeksu WIG20, jest notowany na Bulgarian Stock Exchange (w EUR) i na Deutsche Boerse (w EUR)

Szczegółowe informacje na temat dotychczasowej historii funduszy typu ETF i funduszy indeksowych w Polsce, stanu obecnego tego rynku, regulacji prawnych dotyczących ich funkcjonowania w naszym kraju oraz ciekawe linki związane z tą tematyką można znaleźć klikając w znajdujące się powyżej odnośniki.

Szukaj 

Wykres miesiąca-grudzień 2018

Wydarzenia

Sonda 95

Która z poniższych instytucji wspierała dotychczas w największym stopniu rozwój rynku ETF w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu