Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / ETF w Europie

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

ETF w Europie

Fundusze typu ETF są obecne w Europie od 11 lat. W kwietniu 2000 roku tytuły uczestnictwa pierwszych funduszy tego typu pojawiły się na Deutsche Boerse we Frankfurcie oraz na London Stock Exchange w Londynie.

Obecnie (stan na koniec II kwartału 2011 r.) w Europie funkcjonuje 1185 funduszy typu ETF (liczba tzw. primary listings). Największą reprezentację w tym gronie posiadają fundusze akcyjne (764 fundusze) – są to w szczególności podmioty posiadające ekspozycję na rynki emerging markets (147), fundusze z ekspozycją sektorową na rynek europejski (121) i ETF-y dające ekspozycję krajową na rynek europejski (114). Drugą pod względem liczebności grupą ETF-ów są fundusze dłużne i gotówkowe (213), zaś trzecią fundusze towarowe (80). Tytuły uczestnictwa funduszy ETF notowane są na 23 giełdach w 20 krajach. Najwięcej instrumentów finansowych typu ETF jest obecnych na parkietach London Stock Exchange Group (giełdy w Londynie i Mediolanie), na Deutsche Boerse (giełda we Frankfurcie), na NYSE Euronext Europe (giełdy w Paryżu, Amsterdamie, Brukseli i Lizbonie) oraz na SIX Swiss Exchange (giełda w Zurychu).

Łączne aktywa funduszy ETF w Europie sięgają 321,2 mld USD. Największy udział w europejskim rynku exchange-traded funds biorąc za kryterium wartość zgromadzonych aktywów posiadają także fundusze akcji (69,1% - 221,8 mld USD). W tej grupie największymi aktywami zarządzają fundusze z ekspozycją krajową (55,2 mld USD), z ekspozycją na rynki wschodzące (42,1 mld USD) i z ekspozycją regionalną w obrębie strefy euro (34,0 mld USD). Fundusze ETF o stałym dochodzie (obligacji i pieniężne) gromadzą aktywa stanowiące 18,7% rynku (60,0 mld USD), zaś fundusze towarowe 9,4% (30,3 mld USD).

Dostarczycielami (providerami) funduszy ETF na Starym Kontynencie jest 40 instytucji finansowych. Zdecydowanymi liderami tego rynku, zarówno pod względem liczby oferowanych funduszy, jak i wartości ulokowanych w nich środków finansowych, są trzy instytucje: iShares (grupa BlackRock), Lyxor Asset Management (grupa Societe Generale) oraz db x-trackers (grupa Deutsche Bank). Największymi aktywami zarządzają fundusze iShares DAX (DE), iShares S&P 500, ZKB Gold ETF (CHF) oraz Lyxor ETF Euro STOXX 50.

Szczegółowe informacje na temat dotychczasowej historii funduszy ETF w Europie, stanu obecnego tego rynku oraz ciekawe linki związane z tą tematyką można znaleźć klikając w znajdujące się powyżej odnośniki.

Szukaj 

Wykres miesiąca-grudzień 2018

Wydarzenia

Sonda 95

Która z poniższych instytucji wspierała dotychczas w największym stopniu rozwój rynku ETF w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu