Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / Zdolność naśladowania wyników inwestycyjnych indeksów przez fundusze ETF rynków wschodzących

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Zdolność naśladowania wyników inwestycyjnych indeksów przez fundusze ETF rynków wschodzących

Artykuł analizuje jakość replikacji europejskich ETF-ów dążących do odwzorowania stóp zwrotu indeksu MSCI EM Index.

Analiza została przeprowadzona dla 14 funduszy ETF w latach 2012-2017. W badaniu wykorzystane zostały dwie miary - błąd odwzorowania (tracking error) i różnica odwzorowania (tracking difference). W przypadku TE analiza została przeprowadzona przy użyciu trzech metod jego obliczania oraz trzech interwałów czasowych.

Artykuł w języku angielskim.

Opis bibliograficzny: Tomasz Miziołek, Ewa Feder-Sempach, Tracking ability of exchange-traded funds. Evidence from Emerging Markets Equity ETFs, Bank i Kredyt 50(3), 2019, 221-248.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu