Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / Wpływ pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym na międzynarodowy rynek finansowy

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Wpływ pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym na międzynarodowy rynek finansowy

Rosnące znaczenie pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym jest jednąz najważniejszych tendencji na międzynarodowym rynku finansowym w dwóch ostatnich dekadach.

Jego odzwierciedleniem jest, obserwowany głównie w Stanach Zjednoczonych, dynamiczny wzrost wartości aktywów indeksowych funduszy inwestycyjnych, funduszy ETF oraz – w mniejszym stopniu – innych instrumentów finansowych, takich jak ETP. Zjawisko to oddziałuje również na różnorodne aspekty funkcjonowania całego rynku finansowego i jego niektórych segmentów. Prowadzi m.in. do wzrostu stopnia korelacji między różnymi instrumentami finansowymi, zmienia kształt sektora zarządzania aktywami oraz jest bodźcem rozwoju branży indeksowej.

Pełny tekst artykułu znajduje się w poniższym pliku.

Uwaga: artykuł został napisany jesienią 2014 r.

Opis bibliograficzny: Miziołek Tomasz, Wpływ pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym na międzynarodowy rynek finansowy, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 5, no. 316, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 81-98.

DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.316.06

Szukaj 

Wykres miesiąca-czerwiec 2019

Wydarzenia

Sonda 101

Które fundusze ETF są Twoim zdaniem bardziej atrakcyjną inwestycją?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu