Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / Pasywnie zarządzane fundusze dłużne zdobywają popularność w USA

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Pasywnie zarządzane fundusze dłużne zdobywają popularność w USA

Systematycznie rośnie znaczenie pasywnie zarządzanych funduszy dłużnych w Stanach Zjednoczonych.

W końcu 2016 r. aktywa tradycyjnych dłużnych funduszy indeksowych i dłużnych funduszy ETF stanowiły już ponad 20 procent aktywów rynku funduszy dłużnych w Stanach Zjednoczonych.

Szukaj 

Wykres miesiąca-lipiec 2018

Wydarzenia

Webinar nt. ETF-ów

Sonda 90

W jaki sposób wybierasz fundusze ETF do portfela inwestycyjnego?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu