Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / Ochrona interesów uczestników funduszy inwestycyjnych w kontekście zjawiska ukrytego indeksowania

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Ochrona interesów uczestników funduszy inwestycyjnych w kontekście zjawiska ukrytego indeksowania

Ukryte indeksowanie występuje – z różną intensywnością – w wielu europejskich krajach i naraża inwestorów na poważne straty.

Ukryte indeksowanie jest praktyką stosowaną przez firmy asset management polegającą na dość pasywnym zarządzaniu portfelem przez fundusze deklarujące aktywne podejście do zarządzania, przy równoczesnym pobieraniu relatywnie wysokiej opłaty za zarządzanie, nieadekwatnej do wykazywanego zaangażowania. W artykule zaprezentowana została istota ukrytego indeksowania, rozmiary tego zjawiska na europejskim rynku funduszy inwestycyjnych oraz jego konsekwencje i sposoby przeciwdziałania w wybranych państwach.

Opis bibliograficzny: Miziołek Tomasz, Ochrona interesów uczestników funduszy inwestycyjnych w kontekście zjawiska ukrytego indeksowania, "Finanse i Prawo Finansowe", vol. 3, no. 3, Łódź 2016, s. 63-80.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2019

Wydarzenia

Konferencja Inside ETFs Asia w Hongkongu

Konferencja Trading CEE w Warszawie

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Szkolenia nt. funduszy ETF

Sonda 105

Jaki czynnik uważasz za najważniejszy przy wyborze funduszy ETF odwzorowujących wyniki tego samego indeksu?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu