Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / Napływ kapitału do funduszy inwestycyjnych a ich koszty

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Napływ kapitału do funduszy inwestycyjnych a ich koszty

Amerykańscy inwestorzy coraz częściej „głosują nogami” jeśli chodzi o koszty dokonywanych inwestycji w fundusze.

Badanie przeprowadzone przez spółkę Vanguard pokazuje, że w ciągu ostatnich 15 lat inwestorzy w USA zdecydowanie preferowali fundusze charakteryzujące się niskimi kosztami w stosunku do funduszy o relatywnie wysokich kosztach.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2019

Wydarzenia

Konferencja Inside ETFs Asia w Hongkongu

Konferencja Trading CEE w Warszawie

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Szkolenia nt. funduszy ETF

Sonda 105

Jaki czynnik uważasz za najważniejszy przy wyborze funduszy ETF odwzorowujących wyniki tego samego indeksu?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu