Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / Jakich stóp zwrotu oczekiwać w długim terminie z lewarowanych ETF-ów?

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Jakich stóp zwrotu oczekiwać w długim terminie z lewarowanych ETF-ów?

Lewarowane fundusze ETF mają za zadanie odzwierciedlać L-krotność stopy zwrotu z instrumentu bazowego w danym okresie (zwykle dziennym).

W praktyce oznacza to nie mniej nie więcej, tylko tyle, że w dłuższych okresach taki fundusz ETF prawdopodobnie nie zrealizuje L-krotności stopy zwrotu z instrumentu bazowego, czego intuicyjnie spodziewa się większość inwestorów.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2019

Wydarzenia

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Sonda 104

Czy zamierasz zainwestować w fundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu