Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / Jaki typ indeksu obrać za benchmark?

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Jaki typ indeksu obrać za benchmark?

Przy korzystaniu z indeksu jako punktu odniesienia dla wyników inwestycyjnych, ważne jest wybranie jego odpowiedniego typu.

Ze względu na metodę kalkulacji można wyróżnić trzy typu indeksów – indeks cenowy, indeks dochodowy netto i indeks dochodowy brutto.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2019

Wydarzenia

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Sonda 104

Czy zamierasz zainwestować w fundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu