Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji

Portfele polskich spółek indeksowane fundamentalnie przynosiły w latach 2002-2015 historycznie wyższe stopy zwrotu aniżeli klasyczny portfel ważony kapitalizacją, choć różnice nie były istotne statystycznie.

Relatywna przewaga utrzymywała się również po skorygowaniu wyników o ryzyko oraz koszty transakcyjne.

Pełny tekst artykułu znajduje się w poniższym pliku.

Opis bibliograficzny: Tomasz Miziołek, Adam Zaremba, Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 1/2016 (79), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 87-100.

DOI: 10.18276/frfu.2016.79-06

Szukaj 

Wykres miesiąca-marzec 2019

Wydarzenia

Sonda 98

Który z nowych (makro)indeksów GPW w Warszawie powinien być w pierwszej kolejności podstawą dla stworzenia funduszu indeksowego lub funduszu ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu