Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / Fundusze ETF w Polsce - październik 2012 r. (ETFs in Poland - October 2012)

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze ETF w Polsce - październik 2012 r. (ETFs in Poland - October 2012)

Wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie w październiku była najniższa w historii.

Powyższa analiza zawiera najważniejsze informacje na temat obrotów i transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie oraz ich stóp zwrotu w październiku 2012 r.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu