Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / Europejski rynek indeksowych funduszy inwestycyjnych i determinanty jego rozwoju

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Europejski rynek indeksowych funduszy inwestycyjnych i determinanty jego rozwoju

Fundusze indeksowe stanowią obecnie niewielką część europejskiego rynku funduszy, ale ich rola wzrasta.

Dzieje się tak głównie z uwagi na ich konkurencyjne wyniki inwestycyjne i znacznie niższe wskaźniki kosztów w porównaniu z aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi.

Opis bibliograficzny: Miziołek Tomasz, Europejski rynek indeksowych funduszy inwestycyjnych i determinanty jego rozwoju, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H - Oeconomia", vol. L, 4, Lublin 2016, s. 325-338.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2019

Wydarzenia

Konferencja Inside ETFs Asia w Hongkongu

Konferencja Trading CEE w Warszawie

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Szkolenia nt. funduszy ETF

Sonda 105

Jaki czynnik uważasz za najważniejszy przy wyborze funduszy ETF odwzorowujących wyniki tego samego indeksu?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu