Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 18.09.2020
    Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Analizy i komentarze / ETF-y na ten sam indeks - czynniki różnicujące ich atrakcyjność

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

ETF-y na ten sam indeks - czynniki różnicujące ich atrakcyjność

W artykule poddano analizie trzy główne aspekty różnicujące fundusze ETF odwzorowujące wyniki inwestycyjne tego samego indeksu.

Czynnikami tymi są: względną jakość odwzorowania wyników indeksu przez fundusz, poziom kosztów go obciążających oraz poziom kosztów transakcyjnych ponoszonych przez inwestora w związku z zakupem/sprzedażą tytułów uczestnictwa danego ETF-a na giełdzie.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu