Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / ETF-y na ten sam indeks - czynniki różnicujące ich atrakcyjność

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

ETF-y na ten sam indeks - czynniki różnicujące ich atrakcyjność

W artykule poddano analizie trzy główne aspekty różnicujące fundusze ETF odwzorowujące wyniki inwestycyjne tego samego indeksu.

Czynnikami tymi są: względną jakość odwzorowania wyników indeksu przez fundusz, poziom kosztów go obciążających oraz poziom kosztów transakcyjnych ponoszonych przez inwestora w związku z zakupem/sprzedażą tytułów uczestnictwa danego ETF-a na giełdzie.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2019

Wydarzenia

Konferencja Inside ETFs Asia w Hongkongu

Konferencja Trading CEE w Warszawie

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Szkolenia nt. funduszy ETF

Sonda 105

Jaki czynnik uważasz za najważniejszy przy wyborze funduszy ETF odwzorowujących wyniki tego samego indeksu?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu