Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Wtorek, 22.09.2020
    Maury, Milany, Tomasza

Home / Analizy i komentarze / Dostawcy indeksów na globalnym rynku finansowym

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Dostawcy indeksów na globalnym rynku finansowym

Dostawcy indeksów są istotnymi uczestnikami współczesnego globalnego rynku finansowego.

Grupa ta obejmuje zróżnicowane podmioty – m.in. giełdy papierów wartościowych, instytucje finansowe (zwłaszcza banki i firmy zarządzające aktywami), firmy analityczne i badawcze oraz dostawców danych finansowych. Rola dostawców indeksów zwiększa się wraz z systematycznie rosnącym znaczeniem indeksowych instrumentów inwestycyjnych. Ich decyzje mają znaczący wpływ na alokację kapitału głównie w skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej.

(artykuł w języku angielskim)

Opis bibliograficzny: Miziołek Tomasz, Index Providers in the Global Financial Market, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 3, no. 335, Łódź 2018, s. 139-152.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu