Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?

Artykuł analizuje jakość replikacji indeksów w latach 2012-2017 przez trzy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie.

Obliczenia zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu trzech różnych metod kalkulacji błędu odwzorowania (tracking error) i trzech różnych interwałów pomiaru stopy zwrotu.

Artykuł został wyróżniony w konkursie na najlepszy referat naukowy dotyczący rynku kapitałowego, który towarzyszył VI Kongresowi Rynku Kapitałowego zorganizowanemu przez UW i KDPW w grudniu 2017 roku.

Opis bibliograficzny: Miziołek Tomasz, Ewa Feder-Sempach, Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW, 1/2018 (26), s. 37-47.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu