Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / 50 największych funduszy ETF na świecie - cz. 5

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

50 największych funduszy ETF na świecie - cz. 5

Ostatnia część prezentacji największych na świecie funduszy ETF.

W artykule zostały przedstawione fundusze ETF znajdujące się w czołowej dziesiątce rankingu największych ETF-ów na świecie (według stanu na połowę maja 2020 r.), w tym sześć których aktywa przekraczają 100 mld USD. W tym gronie znalazło się 8 funduszy akcyjnych oraz po jednym dłużnym i towarowym. Dziewięć z nich jest notowanych na amerykańskich parkietach i zarządzanych przez amerykańskie firmy, zaś jeden notowany jest na giełdzie w Tokio i zarządzany przez japońską firmę.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu