Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / 50 największych funduszy ETF na świecie - cz. 4

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

50 największych funduszy ETF na świecie - cz. 4

Czwarta część prezentacji największych ETF-ów na świecie (pozycje od 20 do 11).

W artykule zostały przedstawione fundusze ETF znajdujące się w drugiej dziesiątce rankingu największych ETF-ów na świecie (według stanu na połowę maja 2020 r.). W tym gronie znalazło się 8 funduszy akcyjnych (z czego 5 amerykańskich i 3 japońskie) i 2 fundusze dłużne. Wśród prezentowanych funduszy są m.in. największy wzrostowy (growth) ETF, największy wartościowy (value) ETF i największy ETF inwestujący w akcje spółek z rynków wschodzących (emerging markets).

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu