Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / 50 największych funduszy ETF na świecie - cz. 2

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

50 największych funduszy ETF na świecie - cz. 2

Druga część prezentacji 50 największych ETF-ów na świecie, tym razem fundusze z miejsc od 40 do 31.

W artykule zostały przedstawione fundusze ETF znajdujące się w czwartej dziesiątce największych tego typu podmiotów według stanu na połowę maja 2020 r. Wśród nich połowę stanowią fundusze akcyjne, natomiast drugą połowę fundusze inwestujące w instrumenty o stałym dochodzie. W tym gronie znalazł się także największy ETF na świecie zarządzany przez spółkę spoza USA i Japonii.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu