Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze / 50 największych funduszy ETF na świecie - cz. 1

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

50 największych funduszy ETF na świecie - cz. 1

Pierwsza część prezentacji największych na świecie funduszy typu ETF.

W artykule scharakteryzowane zostały podmioty z piątej dziesiątki rankingu największych funduszy ETF na świecie (czyli znajdujące się na pozycjach od 50 do 41), w tym 6 funduszy akcyjnych, trzy dłużne i jeden towarowy.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu