Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Analizy i komentarze

Dostawcy indeksów są istotnymi uczestnikami współczesnego globalnego rynku finansowego.

więcej...

Decyzja FTSE Russell decyzja o przekwalifikowaniu Polski z kategorii rynków zaawansowanych wschodzących do rozwiniętych ma wymiar historyczny.

więcej...

20 lat temu został uruchomiony w naszym kraju pierwszy fundusz indeksowy.

więcej...

W końcu lipca 2002 r. na American Stock Exchange zadebiutowały pierwsze w USA dłużne ETF-y (fixed-income ETFs).

więcej...

Według raportów SPIVA większość aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych osiąga w różnych okresach niższe stopy zwrotu od swoich benchmarków.

więcej...

Fundusze indeksowe stanowią obecnie niewielką część europejskiego rynku funduszy, ale ich rola wzrasta.

więcej...

Systematycznie rośnie znaczenie pasywnie zarządzanych funduszy dłużnych w Stanach Zjednoczonych.

więcej...

Inwestorzy potrafią liczyć. Jeśli nie teraz, to wkrótce porównają choćby wyniki i koszty aktywnie oraz pasywnie zarządzanych produktów.

więcej...

Ukryte indeksowanie występuje – z różną intensywnością – w wielu europejskich krajach i naraża inwestorów na poważne straty.

więcej...

Bieżące koszty w europejskich funduszach inwestycyjnych wykazują tendencję spadkową.

więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-grudzień 2018

Wydarzenia

Sonda 95

Która z poniższych instytucji wspierała dotychczas w największym stopniu rozwój rynku ETF w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu