Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Analizy i komentarze

Fundusze indeksowe stanowią obecnie niewielką część europejskiego rynku funduszy, ale ich rola wzrasta.

więcej...

Systematycznie rośnie znaczenie pasywnie zarządzanych funduszy dłużnych w Stanach Zjednoczonych.

więcej...

Inwestorzy potrafią liczyć. Jeśli nie teraz, to wkrótce porównają choćby wyniki i koszty aktywnie oraz pasywnie zarządzanych produktów.

więcej...

Ukryte indeksowanie występuje – z różną intensywnością – w wielu europejskich krajach i naraża inwestorów na poważne straty.

więcej...

Bieżące koszty w europejskich funduszach inwestycyjnych wykazują tendencję spadkową.

więcej...

Rosnące znaczenie pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym jest jednąz najważniejszych tendencji na międzynarodowym rynku finansowym w dwóch ostatnich dekadach.

więcej...

W pierwszym półroczu 2016 r. na amerykańskim rynku pojawiło się wiele nowych tematycznych funduszy ETF.

więcej...

Portfele polskich spółek indeksowane fundamentalnie przynosiły w latach 2002-2015 historycznie wyższe stopy zwrotu aniżeli klasyczny portfel ważony kapitalizacją, choć różnice nie były istotne statystycznie.

więcej...

W 2015 roku wskaźniki kosztów w amerykańskich funduszach akcyjnych, hybrydowych i obligacji spadły do najniższego poziomu od przynajmniej 20 lat.

więcej...

W artykule dokonana została ocena stopnia aktywnego podejścia do zarządzania portfelem przez fundusze akcji uniwersalnych rynku krajowego.

więcej...
Polityka prywatności
Regulamin serwisu