Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Analizy i komentarze

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Analizy i komentarze

W artykule przeanalizowano - na przykładzie 4 pasywnie zarządzanych funduszy z ekspozycją na polski rynek akcji - w jaki sposób ustalić ich status podatkowy w odniesieniu do dywidendy.

więcej...

Artykuł analizuje jakość replikacji europejskich ETF-ów dążących do odwzorowania stóp zwrotu indeksu MSCI EM Index.

więcej...

Lewarowane fundusze ETF mają za zadanie odzwierciedlać L-krotność stopy zwrotu z instrumentu bazowego w danym okresie (zwykle dziennym).

więcej...

Przy korzystaniu z indeksu jako punktu odniesienia dla wyników inwestycyjnych, ważne jest wybranie jego odpowiedniego typu.

więcej...

Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się książka Tomasza Miziołka i Artura A. Trzebińskiego „Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce”.

więcej...

Wywiad w "Parkiecie" z Tomaszem Miziołkiem na temat pasywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych.

więcej...

Prezentacja edukacyjna dotycząca funduszy ETF, w tym nowego ETF-a na GPW w Warszawie.

więcej...

Artykuł analizuje jakość replikacji indeksów w latach 2012-2017 przez trzy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie.

więcej...

Dostawcy indeksów są istotnymi uczestnikami współczesnego globalnego rynku finansowego.

więcej...

Decyzja FTSE Russell decyzja o przekwalifikowaniu Polski z kategorii rynków zaawansowanych wschodzących do rozwiniętych ma wymiar historyczny.

więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-sierpień 2019

Wydarzenia

Sonda 103

Inwestycja w które ETF-y jest (może być) według Ciebie najkorzystniejsza?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu