Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 25.09.2020
    Aureli, Kamila, Kleofasa

Home / Aktualności - Świat / Ponad 76 mld napływu kapitału netto do funduszy ETF i instrumentów typu ETP w grudniu 2018 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Ponad 76 mld napływu kapitału netto do funduszy ETF i instrumentów typu ETP w grudniu 2018 r.

Jak poinformowała niezależna brytyjska firma konsultingowa i doradcza ETFGI, założona i kierowana przez Deborah Fuhr, w ostatnim miesiącu 2018 roku napływ netto środków finansowych do funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie wyniósł, mimo turbulencji jakie miały miejsce na rynkach akcji w państwach rozwiniętych, aż 76,24 mld USD. To drugi najlepszy wynik w historii tego segmentu rynku finansowego – jedynie w styczniu 2018 r. przewaga nabyć nad umorzeniami była większa (105,70 mld USD). Jednak na skutek istotnego pogorszenia koniunktury na giełdach (patrz dalej) aktywa ulokowane w ww. instrumentach finansowych zmniejszyły się w ubiegłym miesiącu o 5,28% (z 5,06 bln USD w końcu listopada do 4,79 bln USD w końcu grudnia).

Według Deborah Fuhr pod koniec ubiegłego roku trend na rynkach rozwiniętych odwrócił się i choć było to przewidywalne, wielu inwestorów poniosło z tego tytułu poważne straty. Turbulencje te są powszechnie przypisywane zakłóceniom spowodowanym przez spory handlowe, jakie miały miejsce w 2018 roku. Indeks S&P 500 zniżkował w grudniu o 9,03%, zaś w całym minionym roku o 4,38%. Rynki rozwinięte poza Stanami Zjednoczonymi zanotowały w grudniu stratę w wysokości 4,62% (niechlubne przodownictwo odnotowały Japonia i Kanada), natomiast w całym roku zniżkowały o 13,21%. Nieco lepiej radziły sobie rynki wschodzące i graniczne, które jednak także zakończyły na minusach zarówno grudzień (odpowiednio -2,68% i -3,15%), jak też cały 2018 rok (odpowiednio -13,53% i -11,82%).

W całym 2018 roku globalny rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP zanotował wzrost. Jak zostało to już wcześniej wspomniane, rok zaczął się od rekordowego napływu nowych środków do ww. instrumentów finansowych w styczniu, wskutek czego wartość aktywów zgromadzonych w ETF-ach i ETP przekroczyła po raz pierwszy 5 bilionów dolarów. Rekordowy poziom aktywów został ustanowiony w końcu września – 5,26 bln USD, to o 8,6% więcej niż w końcu 2017 roku. Jednak na skutek spadków notowań akcji w końcu 2018 roku, w całym minionym roku aktywa tej kategorii instrumentów finansowych zmniejszyły się o 0,6%.

W całym 2018 roku napływ netto kapitału do ETF-ów i instrumentów typu ETP wyniósł 516 mld USD. To drugi najlepszy rezultat w historii – w 2017 roku było to 654 mld USD. Najwięcej nowego kapitału netto pozyskały w minionych 12 miesiącach akcyjne ETF-y i ETP – 362 mld USD, o ponad 100 mld USD mniej niż rok wcześniej (471 mld USD). Instrumenty z ekspozycją na rynek papierów o stałym dochodzie przyciągnęły 107 mld USD, o 35 mld USD mniej niż w 2017 roku.

W grudniu 2018 r. największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się akcyjne i dłużne ETF-y i ETP (odpowiednio 50,87 i 21,17 mld USD napływu netto). Inwestorzy preferowali w minionym miesiącu głównie ETF-y powiązane z indeksami krótkoterminowych instrumentów o stałym dochodzie, naśladujące tradycyjne indeksy oparte na kapitalizacji rynkowej oraz charakteryzujące się niskimi kosztami. W zestawieniu najpopularniejszych produktów czołowe miejsca zajęły dłużne ETF-y iShares.

Name Ticker Assets
(US$ Mn)
Dec-18
ADV
(US$ Mn)
Dec-18
NNA
(US$ Mn)
YTD 2018
NNA
(US$ Mn)
Dec-18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY US 20,624 431 9,288 3,357
iShares Short Treasury Bond ETF SHV US 20,690 346 12,672 3,340
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG US 57,078 751 5,559 2,669
iShares Russell 1000 Value ETF IWD US 37,631 740 581 2,544
iShares Core S&P 500 ETF IVV US 147,540 2,061 18,592 2,470
Reliance CPSE ETF CPSEBE IN 4,063 22 2,344 2,344
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV US 27,945 311 4,149 2,332
iShares Russell 1000 ETF IWB US 17,920 436 (1,483) 2,205
TOPIX Exchange Traded Fund 1306 JP 71,167 26 22,288 2,166
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA US 65,145 1,347 9,639 2,080
Vanguard Total Stock Market ETF VTI US 93,577 939 9,848 1,987
iShares MSCI ACWI ETF ACWI US 10,604 543 2,897 1,931
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF BIL US 8,668 197 6,724 1,696
iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF USMV US 18,997 378 4,223 1,638
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ACWX US 4,783 231 2,098 1,466
iShares MSCI EAFE ETF EFA US 62,059 3,386 (10,621) 1,419
Daiwa ETF TOPIX 1305 JP 34,176 6 11,166 1,355
SPDR S&P Dividend ETF SDY US 16,356 169 836 1,309
Listed Index Fund TOPIX 1308 JP 31,765 5 9,198 1,264
iShares National Muni Bond ETF MUB US 11,862 203 2,433 1,213

Z kolei wśród instrumentów typu ETP najwięcej nowego kapitału zgromadziły produkty indeksowe spółek State Street Global Advisors (SPDR Gold Shares) i BlackRock (iShares Physical Gold ETF) powiązane z rynkiem złota.

Name Ticker Assets
(US$ Mn)
Dec-18
ADV
(US$ Mn)
Dec-18
NNA
(US$ Mn)
YTD 2018
NNA
(US$ Mn)
Dec-18
SPDR Gold Shares GLD US 31,518 1,010 (1,815) 1,057
iShares Physical Gold ETC SGLN LN 4,350 3 1,170 635
NH QV KOSPI Volatility Matching Strangle ETN 57 550057 KS 629 0 623 623
Invesco Gold ETC SGLD LN 4,932 5 315 363
iShares Gold Trust IAU US 11,545 158 1,599 345
ETFS Physical Gold PHAU LN 6,662 8 536 295
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN UWT US 393 130 514 224
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) XAD5 GY 2,536 1 1,884 110
Xtrackers Brent Crude Oil Booster Euro Hedged ETC XETC GY 248 1 142 97
ProShares Ultra DJ-UBS Crude Oil UCO US 351 64 (45) 92

W końcu 2018 r. fundusze ETF i instrumenty typu ETP na świecie znajdowały się w ofercie 401 dostawców i były notowane na 71 giełdach w 57 państwach. Łącznie na świecie funkcjonowało 7657 ETF-ów i ETP, które posiadały 14 993 linii notowań.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu