Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 20.09.2020
    Eustachego, Faustyny, Renaty

Home / Aktualności - Świat / Oferta Global X powiększyła się o ETF-y z ekspozycją na rynek akcji uprzywilejowanych kanadyjskich spółek oraz rynek producentów nawozów

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Oferta Global X powiększyła się o ETF-y z ekspozycją na rynek akcji uprzywilejowanych kanadyjskich spółek oraz rynek producentów nawozów

W końcu maja 2011 r. w ofercie Global X Funds pojawiły się dwa kolejne innowacyjne fundusze ETF.

Global X Canada Preferred ETF (zadebiutował na NYSE Arca 25 maja) jest funduszem oferującym ekspozycję na rynek kanadyjskich spółek emitujących uprzywilejowane akcje. Instrumenty te, dla inwestorów szukających głównie dochodu, są klasą aktywów wartą rozważenia z uwagi na unikatowe połączenie cech akcji i obligacji. Podobnie jak obligacje wypłacają one z reguły stabilne dywidendy, przy czym odbywa się to częściej niż w przypadku akcji zwykłych. Z kolei cechą która upodabnia je do akcji jest to, iż są przedmiotem obrotu giełdowego co wiąże się z potencjalna możliwością wzrostu ich wartości, a to może być dodatkowym źródłem przychodu dla inwestorów. Ponadto posiadacze akcji preferowanych są uprzywilejowani w stosunku do posiadaczy akcji zwykłych odnośnie roszczeń w zakresie dochodów firmy i jej aktywów. Ponadto akcje uprzywilejowane kanadyjskich firm oferują inwestorom spoza tego kraju możliwość dywersyfikacji portfela, co może zredukować jego ogólne ryzyko. Malejący deficyt budżetowy Kanady w połączeniu z szybkim wzrostem gospodarczym oraz rosnącymi cenami surowców sprawiają, iż państwo staje się coraz ważniejszym konkurentem dla Stanów Zjednoczonych (i nie tylko) w zakresie inwestycji w gospodarkę. Global X Canada Preferred ETF naśladuje zachowanie indeksu Solactive Canada Preferred Stock stworzonego po to, aby zilustrować koniunkturę w segmencie akcji uprzywilejowanych spółek firm kanadyjskich notowanych na Toronto Stock Exchange. W jego portfelu znajdują się akcje spełniające określone kryteria odnośnie kapitalizacji, płynności i ratingu emitenta zdefiniowane przez podmiot który stworzył ten indeks - Structured Solutions AG. W portfelu funduszu, poza amerykańskimi papierami skarbowymi, największymi pozycjami w dniu 29 lipca były walory: Transcanada Corp. (3,75%), Canadian Imperial Bank (2,95%) i Manulife Financial Corp. (2,91%). Pod względem struktury sektorowej zdecydowanie największe znaczenie mają spółki finansowe (pond 70 proc.). Fundusz wypłaca dywidendę co miesiąc. Całkowite koszty (total expense) funduszu wynoszą 0,58% w skali roku.

Global X Fertilizers/Potash ETF (zadebiutował na NYSE Arca 26 maja) pozwala inwestorom czerpać korzyści ze wzrostu cen akcji producentów nawozów z całego świata, dając w ten sposób inwestorom dostęp do sektora rolnego i towarowego. Według Global X Funds globalny wzrost gospodarczy będzie w przyszłości w istotnym stopniu zdeterminowany popytem na żywność (w szczególności popytem na żywność o wysokiej wartości – mięso, owoce i warzywa), co z kolei przełoży się na wzrost popytu na nawozy. Przykładowo plony zbóż w Indiach są o ponad połowę mniejsze niż w Stanach Zjednoczonych – mniejsza wydajność to głównie skutek niewłaściwego nawożenia. Producenci nawozów stają się w ten sposób kluczowymi podmiotami odpowiedzialnymi za wzrost światowej produkcji żywności. Same tylko Indie i Chiny zużywają obecnie ponad 40% światowej konsumpcji nawozów, zaś przewiduje się iż wzrost rocznego zużycia nawozów w Chinach ma powrócić do poziomu sprzed 2008 r. i wynieść blisko 10%. Global X Fertilizers/Potash ETF odwzorowuje zachowanie indeksu Solactive Global Fertilizers/Potash, którego zadaniem jest zobrazowanie wyników największych i najpłynniejszych spółek z całego świata, których działalność jest powiązana z produkcją nawozów i potażu. 29 lipca w portfelu funduszu znajdowały się walory 29 spółek – największe udziały posiadały: Uralkali-Spon (5,62%), CF Industries (5,20%) i Intrepid Potash (5,13%). W strukturze geograficznej w portfelu indeksu w dniu 23 maja dominowały spółek amerykańskie (21,7%), izraelskie (13,9%), kanadyjskie (11,9%) oraz australijskie (9,4%). Całkowite koszty (total expense) funduszu wynoszą 0,69% w skali roku.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu