Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Świat / Nowatorski ETF w ofercie Exponential ETFs

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Nowatorski ETF w ofercie Exponential ETFs

Exponential ETFs – amerykański dostawca ETF-ów z siedzibą w Ann Arbor będący własnością ACSI Funds – wprowadził 1 listopada 2017 r. na giełdę CBOE BZX nowatorski fundusz ETF. Reverse Cap Weighted U.S. ETF to pierwszy tego rodzaju produkt finansowy, który choć oferuje inwestorom ekspozycję na spółki wchodzące w skład flagowego indeksu amerykańskiego rynku akcji, czyli indeksu S&P 500, to jednak – jak wskazuje jego nazwa – przydziela im wagi w kolejności odwrotnej do ich kapitalizacji rynkowej. Oznacza to, że im większa kapitalizacja spółki w indeksie S&P 500, tym mniejszą posiada ona wagę w portfelu tego funduszu. W efekcie średnia ważona kapitalizacja portfela wynosi jedynie 16 mld USD, podczas gdy w oryginalnym indeksie S&P 500 sięga ona aż 162 mld USD.

Konstrukcja portfela funduszu została stworzona w oparciu o autorską metodologię. Pasywny, oparty na regułach (rules-based) fundusz naśladuje zachowanie indeksu Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap obliczanego przez S&P Dow Jones Indices i obejmującego akcje wszystkich 500 spółek należących do indeksu S&P 500. Jednakże, w przeciwieństwie do większości funduszy, które przydzielają relatywnie większe wagi w portfelu większym firmom, Reverse Cap Weighted U.S. ETF przeważa akcje mniejszych (choć wciąż relatywnie dużych biorąc pod uwagę kapitalizację) spółek z indeksu S&P 500, które historycznie osiągały lepsze wyniki inwestycyjne, kosztem największych firm. W momencie uruchomienia funduszu największe udziały w jego portfelu posiadały walory spółek: Chesapeake Energy (0,94%), Patterson Companies (0,90%), Range Resources (0,82%) i Helmerich & Payne (0,77%). W ujęciu sektorowym dominowały akcje firm z sektora dóbr luksusowych (20,86%), z branży przemysłowej (14,83%), finansowej (12,84%) i z sektora technologii informacyjnych (11,99%). Fundusz zamierza raz w roku wypłacać dywidendy.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,29% w skali roku.

Szukaj 

Wykres miesiąca-sierpień 2020

Wydarzenia

Sonda 115

Jakiej wiedzy na temat funkcjonowania ETF-ów brakuje Ci najbardziej?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu