Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Świat / Najmniejszy napływ kapitału netto na globalny rynek ETF/ETP od maja 2016 roku

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Najmniejszy napływ kapitału netto na globalny rynek ETF/ETP od maja 2016 roku

Jak poinformowała brytyjska, niezależna firma konsultingowa i badawcza ETFGI, która zajmuje się monitorowaniem i analizowaniem rynku funduszy ETF i instrumentów typu ETP (exchange-traded product) na świecie, w lutym 2018 roku napływ netto kapitału do ww. instrumentów finansowych sięgnął 12,38 mld USD i był aż o 81,87% mniejszy niż w lutym 2017 roku. To najgorszy rezultat od maja 2016 r., kiedy to napływ netto kapitału wyniósł 10,53 mld USD. Był to jednocześnie już 49. z rzędu miesiąc, w którym saldo nabyć i umorzeń na tym rynku było dodatnie.

Najwięcej nowego kapitału netto w lutym trafiło do ETF-ów i ETP posiadających ekspozycję na rynek instrumentów o stałym dochodzie (+3,20 mld USD). Od początku roku bilans nabyć i umorzeń tej kategorii instrumentów finansowych wyniósł 14,76 mld USD, czyli był o blisko połowę gorszy niż w analogicznym okresie minionego roku (27,52 mld USD). Do akcyjnych ETFs/ETPs inwestorzy wpłacili w ubiegłym miesiącu o 1,42 mld USD więcej niż z nich wypłacili. Mimo tak słabego rezultatu, łącznie w styczniu i lutym napływ netto kapitału w przypadku tych instrumentów sięgnął 89,08 mld USD i był tylko minimalnie gorszy niż w pierwszych dwóch miesiącach 2017 roku (91,35 mld USD).

W pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku fundusze ETF i instrumenty typu ETP pozyskały aż 118,13 mld USD netto. Najwięcej nowych środków finansowych netto zasiliło w tym okresie fundusze ETF: iShares Core S&P 500 ETF (10,4 mld USD), iShares Core MSCI EAFE ETF (9,85 mld USD), iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (4,71 mld USD) i TOPIX Exchange Traded Fund (4,26 mld USD). W sumie do 20 najpopularniejszych ETF-ów (por. tabela poniżej) trafiło w styczniu i lutym 61,8 mld USD.

Największym zainteresowaniem inwestorów wśród instrumentów typu ETP cieszyły się natomiast: ProShares Short VIX Short-Term Futures (1,40 mld USD), iShares Gold Trust (0,97 mld USD) i VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN (0,65 mld USD). 10 najpopularniejszych instrumentów typu ETP (por. tabela poniżej) odnotowało w sumie napływ netto kapitału w wysokości 4,44 mld USD.

Wartość aktywów zainwestowanych w tytuły uczestnictwa funduszy ETF i instrumenty typu ETP na świecie, głównie ze względu na zawirowania na rynkach akcji na początku lutego, zmalała w minionym miesiącu o 3,50% (180,1 mld USD) do 4968 mld USD (z czego 4795 mld USD stanowią aktywa samych funduszy ETF). To największy spadek aktywów (w ujęciu procentowym) od stycznia 2016 r., kiedy to obniżyły się one o 4,69% (z 2944 mld USD do 2853 mld USD). W końcu lutego 2018 r. na platformach obrotu dostępnych było w sumie 7337 funduszy ETF i instrumentów typu ETP, które posiadały ogółem 13 790 linii notowań. Instrumenty te są oferowane przez 363 podmioty i znajdują się w obrocie na 68 giełdach.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu