Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Świat / Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – październik 2017 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – październik 2017 r.

Trwa znakomita passa amerykańskiego rynku funduszy ETF. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów ulokowana w tego rodzaju instrumentach w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu października 3236,4 mld USD (nowy rekord) i była o 99,1 mld USD (3,2%) wyższa niż miesiąc wcześniej. W pierwszych 10 miesiącach 2017 roku wartość aktywów ETF-ów notowanych na amerykańskich giełdach zwiększyła się aż o 712,0 mld USD (28,2%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku aktywa ETF-ów wzrosły jedynie o 257,7 mld USD (12,3%).

Wzrost aktywów zanotowały w październiku wszystkie główne kategorie ETF-ów za wyjątkiem funduszy posiadających ekspozycję na rynek towarowy. Podmioty naśladujące stopy zwrotu indeksów krajowego (tj. amerykańskiego) rynku akcji (domestic equity ETFs) powiększyły swój stan posiadania o 62,0 mld USD (3,4%) do 1864,2 mld USD, w tym aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) wzrosły o 54,5 mld USD (3,7%) do 1454,1 mld USD, zaś aktywa ETF-ów replikujących wyniki akcyjnych indeksów sektorowych (sector/industry domestic ETFs) wzrosły o 7,5 mld USD (2,2%) do 355,6 mld USD. Powody do zadowolenia miały także firmy zarządzające funduszami ETF odwzorowującymi wyniki indeksów międzynarodowych i globalnych rynków akcji (global/international equity ETFs) – wartość środków którymi zarządzają zwiększyła się w październiku o 28,8 mld USD (4,0%) do 753,4 mld USD. Fundusze ETF powiązane z indeksami papierów dłużnych (bond ETFs) powiększyły aktywa o 8,5 mld USD (1,6%) do 543,0 mld USD. O 0,4 mld USD (5,7%) do 7,4 mld USD wzrosła wartość aktywów hybrydowych funduszy ETF (hybrid ETFs). Jedynie towarowe ETF-y (commodity ETFs) odnotowały w październiku spadek wartości aktywów – był on jednak niewielki, bo wyniósł zaledwie 0,7 mld USD (1,0%). W końcu miesiąca podmioty te zarządzały aktywami o wartości 68,3 mld USD.

Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) zmniejszyła w październiku w porównaniu z wrześniem o 12,1 mld USD i wyniosła 121,0 mld USD. Wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) spadła w znacznie większym stopniu – o 24,8 mld USD do 72,5 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło zatem w październiku +48,5 mld USD i było o 12,7 mld USD większe niż miesiąc wcześniej i największe jak dotychczas w 2017 roku. W okresie od stycznia do października bieżącego roku saldo to sięgnęło już 381,6 mld USD i było o 207,2 mld USD (119%) większe niż w analogicznym okresie 2016 r.

Jak obliczyło ICI w końcu października 2017 r. w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało 1787 funduszy ETF – o 4 więcej niż miesiąc wcześniej (dane za wrzesień zostały poprawione) i o 95 więcej niż w październiku 2016 r. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 614 (o 3 mniej niż we wrześniu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (453 – wzrost o 14), dłużne ETF-y (309 – wzrost o 5) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (290 – spadek o 11). Ponadto na amerykańskich parkietach notowanych jest 90 towarowych funduszy ETF (spadek o 2) oraz 31 hybrydowych ETF-ów (wzrost o 1).

Polityka prywatności
Regulamin serwisu