Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – marzec 2020 r.

Historyczne wydarzenia jakie miały miejsce na giełdowych parkietach w marcu 2020 roku znalazły oczywiście odzwierciedlenie również na amerykańskim rynku funduszy ETF. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów ulokowana w ETF-ach w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się w marcu aż o 526,6 mld USD (!), co było największym miesięcznym nominalnym spadkiem aktywów w historii tego rynku. W ujęciu procentowym aktywa ETF-ów zmalały o 12,6%, co z kolei oznaczało największy spadek od kryzysu finansowego z 2008 roku (dokładnie od