Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Świat / Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – marzec 2017 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – marzec 2017 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów funduszy ETF w USA zwiększyła się w marcu o 46,3 mld USD (1,7%) do rekordowego poziomu 2774,5 mld USD. W pierwszym kwartale 2017 roku aktywa amerykańskich ETF-ów zwiększyły się o 250,1 mld USD (9,9%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrosły jedynie o 54,3 mld USD (2,6%).

Największy udział we wzroście aktywów ETF-ów w marcu miały fundusze naśladujące stopy zwrotu indeksów międzynarodowych i globalnych rynków akcji (global/international equity ETFs). Aktywa zarządzane przez te podmioty zwiększyły się bowiem o 27,6 mld USD (5,0%) do 582,2 mld USD. Na drugim miejscu znalazły się ETF-y powiązane z indeksami krajowego (tj. amerykańskiego) rynku akcji. Ich aktywa wzrosły o 11,0 mld USD (0,6%) do 1721,5 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły się o 16,5 mld USD (1,3%) do 1330,0 mld USD, zaś aktywa ETF-ów odzwierciedlających wyniki akcyjnych indeksów sektorowych (sector/industry domestic ETFs) zmniejszyły się o 5,5 mld USD (1,4%) do 391,5 mld USD. ETF-y replikujące wyniki indeksów papierów dłużnych (bond ETFs) zwiększyły w marcu swój stan posiadania o 7,8 mld USD (1,7%) do 465,2 mld USD. Minimalny wzrost aktywów (o 0,1 mld USD, 1,8%) stał się także udziałem hybrydowych funduszy ETF (hybrid ETFs), które na koniec I kwartału zarządzały środkami o wartości 5,6 mld USD.

Marzec przyniósł wyraźny wzrost aktywności inwestorów dokonujących transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 56,7 mld USD (42,4%) i wyniosła 190,4 mld USD. Istotnie zwiększyła się również wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) – o 54,8 mld USD (61,8%) do 143,5 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w marcu +46,9 mld USD (najlepszy wynik w tym roku), a od początku bieżącego roku już 133,9 mld USD (w analogicznym okresie 2016 r. wynosiło 34,6 mld USD).

Jak podało ICI w końcu marca 2017 r. w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało 1740 funduszy ETF – o 4 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 628 (o pięć mniej niż w lutym). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (397 – spadek o 2) i amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (396 – wzrost o 7). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 291 dłużnych ETF-ów (wzrost o 2) oraz 28 hybrydowych ETF-y (wzrost o 2).

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2018

Wydarzenia

ETF Forum 2018 we Frankfurcie

Fixed Income Forum w Londynie

Sonda 93

Jaka powinna być maksymalna stawka opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu