Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Świat / Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – grudzień i cały 2016 rok

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – grudzień i cały 2016 rok

Grudzień 2016 roku był kolejnym bardzo dobrym miesiącem dla amerykańskiego rynku funduszy ETF. Według danych Investment Company Institute (ICI) aktywa zgromadzone w tych instrumentach finansowych zwiększyły się w ostatnim miesiącu ubiegłego roku o 86,1 mld USD (3,5%) do rekordowego poziomu 2524,4 mld USD. W całym 2016 roku aktywa funduszy ETF w USA zwiększyły się aż o 424,0 mld USD – to ponad trzykrotnie więcej niż w roku 2015 (126,1 mld USD). W ujęciu procentowym wzrost ten wyniósł 20,2%, podczas gdy rok wcześniej sięgnął jedynie 6,4%.

W grudniu 2016 r. wzrosła wartość aktywów wszystkich głównych kategorii funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych. Aktywa amerykańskich funduszy ETF naśladujących indeksy krajowego rynku akcji (domestic equity ETFs) wzrosły o 63,2 mld USD (4,1%) do 1589,6 mld USD; w całym 2016 r. zanotowały one wzrost aż o 307,6 mld USD (24,0%). W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły się o 57,1 mld USD (4,9%) do 1224,1 mld USD, natomiast ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) o 6,1 mld USD (1,7%) do 365,5 mld USD. ETF-y replikujące wyniki międzynarodowych i globalnych indeksów akcyjnych (global/international equity ETFs) odnotowały wzrost wartości aktywów o 16,8 mld USD (3,5%) do 502,7 mld USD; w całym minionym roku ich aktywa wzrosły o 28,1 mld USD (5,9%). Dłużne fundusze ETF (bond ETFs) zakończyły 2016 rok wzrostem aktywów o 6,0 mld USD (1,4%) do 427,1 mld USD. W ostatnich 12 miesiącach wartość środków finansowych przez nie zarządzanych zwiększyła się o 86,8 mld USD (25,5%). Aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs) wzrosły zaś w grudniu o 0,2 mld USD (4,2%) do 5,0 mld USD, a w całym 2016 roku o 1,3 mld USD (35,1%).

Grudniowe dane na temat aktywności inwestorów na amerykańskim rynku ETF-ów okazały się jeszcze bardziej imponujące niż w i tak bardzo udanym pod tym względem listopadzie. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) wyniosła aż 209,2 mld USD i była o 17,2 mld USD wyższa niż miesiąc wcześniej. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) wzrosła w porównaniu z listopadem o 6,9 mld USD do 149,4 mld USD. Według danych ICI w całym 2016 roku wartość brutto emisji ETF-ów wyniosła 1613,4 mld USD (o 108,6 mld USD mniej niż w 2015 r.), a wartość umorzeń sięgnęła 1329,5 mld USD (o 161,5 mld USD mniej niż rok wcześniej). Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w ostatnim miesiącu 2016 roku +59,8 mld USD – to najwięcej w ubiegłym roku i prawdopodobnie najwięcej w historii amerykańskiego rynku. W całym 2015 r. łączne saldo wpłat i wypłat do ETF-ów wyniosło +283,9 mld USD i było o 52,9 mld USD (22,9%) wyższe niż w 2015 r.

Według danych ICI w końcu grudnia 2016 r. w USA funkcjonowało 1716 funduszy ETF – o 22 więcej niż w końcu listopada i o 121 więcej niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowiły międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 629 (wzrost o 4 wobec listopada). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (396 – wzrost o 10) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (384 – wzrost o 9). Ponadto na amerykańskim rynku dostępnych jest 285 dłużnych ETF-ów (spadek o 1) oraz 22 hybrydowe fundusze ETF (bez zmian).

Szukaj 

Wykres miesiąca-lipiec 2018

Wydarzenia

Webinar nt. ETF-ów

Sonda 90

W jaki sposób wybierasz fundusze ETF do portfela inwestycyjnego?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu