Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 27.09.2020
    Damiana, Mirabeli, Wincentego

Home / Aktualności - Świat / Fundusz indeksowy Vanguard największym funduszem obligacji na świecie

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusz indeksowy Vanguard największym funduszem obligacji na świecie

W dniu wczorajszym portal etf.com poinformował, iż zarządzany przez Vanguard fundusz indeksowy Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBTLX) stał się największym na świecie funduszem obligacji – jego aktywa w końcu kwietnia 2015 r. wynosiły 117,3 mld USD. Tym samym zdystansował on aktywnie zarządzany PIMCO Total Return Fund zarządzany przez spółkę PIMCO, którego aktywa są obecnie warte 110,4 mld USD. Ten ostatni jeszcze w kwietniu 2013 r. dysponował aktywami o wartości aż 293 mld USD i był największym funduszem inwestycyjnym na świecie (nie tylko największym funduszem obligacji), jednak od tego czasu notował wyraźny odpływ środków (por. poniższy wykres). Wycofywanie kapitału z tego funduszu nasiliło się jesienią 2014 r. Było to spowodowane ogłoszoną 26 września ubiegłego roku rezygnacją z zarządzania funduszem przez Billa Grossa (jak donosiły wówczas media stało się to tuż przed tym, jak miał on zostać zwolniony na skutek coraz bardziej nieobliczalnego zachowania). Bill Gross, nazywany „Bond King”, był długoletnim zarządzającym tym funduszem, twórcą jego wcześniejszych sukcesów oraz jednym z najbardziej znanych zarządzających portfelami obligacji na świecie (po odejściu z PIMCO przeszedł do Janus Capital, gdzie zarządza obecnie funduszem o podobnej konstrukcji). Wcześniej, bo w styczniu 2014 r., PIMCO Total Return Fund opuścił Mohamed El-Erian – współzarządzający funduszem, co było prawdopodobnie spowodowane konfliktami z Billem Grossem. Od odejścia Grossa odpływ kapitału z tego funduszu wyniósł ogółem pond 110 mld USD, przy czym w kwietniu br., było to już tylko 5,6 mld USD – najmniej od września 2014 r.

Problemy w zespole zarządzających to jednak tylko jeden z dwóch głównych powodów znaczącego spadku aktywów, a w konsekwencji utraty pozycji lidera na rynku funduszy obligacji na świecie przez fundusz PIMCO. Drugą przyczyną był niewątpliwie ogromny wzrost popularności niskokosztowych, pasywnie zarządzanych funduszy w skali globalnej – bezapelacyjnym liderem w tym segmencie rynku funduszy jest właśnie Vanguard. W przeciwieństwie do funduszu PIMCO, Vanguard Total Bond Market Index Fund systematycznie zwiększał swoje aktywa w ostatnim okresie, nawet w obliczu niesprzyjającej perspektywy zaostrzenia polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną. Z pewnością istotną rolę we wzroście popularności flagowego funduszu obligacji spółki Vanguard odegrały bardzo niskie koszty – jeszcze do niedawna wynosiły one 0,08% w sakli roku, zaś ostatnio zostały obniżone do 0,07%; dla porównania koszty zarządzania funduszem PIMCO Total Return Fund są ponad dwunastokrotnie wyższe i wynoszą 0,85% w skali roku.

Vanguard Total Bond Market Index Fund jest najstarszym detalicznym indeksowym funduszem obligacji na świecie – został założony w listopadzie 1986 r. Jego celem jest obecnie odwzorowywanie (metodą reprezentatywnej próbki) indeksu Barcalys Capital U.S. Aggregate Float-Adjusted Index. Wbrew swojej nazwie nie zapewnia on jednak ekspozycji na cały amerykański rynek obligacji – w jego portfelu znajdują się wysokiej jakości obligacje skarbowe (przede wszystkim amerykańskie, w minimalnym zakresie także kanadyjskie, brytyjskie, niemiecki i francuskie), obligacje emitowane przez agencje rządowe (w sumie ponad 75% aktywów) oraz obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym (niecałe 25% aktywów).

Vanguard Total Bond Market Index Fund ma swój odpowiednik na rynku funduszy ETF – jest nim Vanguard Total Return Bond ETF, którego aktywa wynoszą obecnie 27 mld USD. Łącznie oba fundusze zarządzają zatem środkami o wartości ok. 144 mld USD. Na marginesie warto dodać, iż swój odpowiednik na rynku ETF-ów ma również PIMCO Total Return Fund. PIMCO Total Return ETF dysponuje jednak dziesięciokrotnie niższymi aktywami niż Vanguard Total Return Bond ETF – według danych serwisu etf.com wynoszą one 2,7 mld USD.

Przy okazji warto podkreślić, iż spółka Vanguard zarządza nie tylko największym funduszem obligacji na świecie, ale od listopada 2013 r. także największym funduszem akcji i funduszem inwestycyjnym w ogóle – Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX). Aktywa tego również pasywnie zarządzanego funduszu wynoszą obecnie ok. 404 mld USD, zaś kolejne 56 mld USD jest ulokowane w jego odpowiedniku na rynku funduszy ETF – Vanguard Total Stock Market ETF.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu