Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 25.09.2020
    Aureli, Kamila, Kleofasa

Home / Aktualności - Świat / Fundusz ETF obejmujący uprzywilejowane papiery wartościowe w ofercie Van Eck Global

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusz ETF obejmujący uprzywilejowane papiery wartościowe w ofercie Van Eck Global

17 lipca 2012 r. spółka Van Eck Global – piąta na amerykańskim rynku ETF-ów pod względem wartości zarządzanych aktywów – wprowadziła na platformę NYSE Arca fundusz Market Vectors Preferred Securities ex Financials ETF. To już 50. fundusz ETF znajdujący się w ofercie tej spółki.

Market Vectors Preferred Securities ex Financials ETF oferuje inwestorom dostęp do potencjalnego dochodu generowanego przez uprzywilejowane papiery wartościowe (preferred securities) (zarówno o charakterze udziałowym, jak i dłużnym), za wyjątkiem instrumentów sektora finansowego cechujących się w ostatnich latach wysokim poziomem zmienności. Fundusz dąży do jak najdokładniejszego odwzorowania stóp zwrotu indeksu Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Jest to indeks oparty na zasadach (rules-based), którego celem jest naśladowanie całkowitego wyniku inwestycyjnego (tj. obejmującego zarówno wypłacane dywidendy, jak i zysk kapitałowy) notowanych publicznie uprzywilejowanych papierów wartościowych (bez instrumentów wyemitowanych przez spółki z branży finansowej). W portfelu indeksu mogą znajdować się także takie papiery wartościowe, które – w ocenie Wells Fargo Securities – są funkcjonalnie równoważne uprzywilejowanym papierom wartościowym, takie jak zamienne papiery wartościowe (convertible securities), depozytowe uprzywilejowane papiery wartościowe (depository preferred securities) i wieczyście podporządkowany dług (perpetual subordinated debt).

W końcu października dominującymi sektorami w portfelu funduszu były: fundusze nieruchomości (REITs) (31,32%), branża elektryczna (24,20%), producenci samochodów (13,01%) i spółki telekomunikacyjne (8,41%). Największe udziały w aktywach posiadały papiery wartościowe następujących spółek: General Electric (11,19%), PPL (3,44%), United Technologies (3,30%) i Apache (3,25%). Ogółem portfel funduszu obejmował w końcu minionego miesiąca 73 składniki.

Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 0,52%, zaś wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) 0,40% w skali roku. Według informacji Van Eck Global w momencie uruchomienia funduszu jego wskaźnik kosztów netto był najniższy spośród wszystkich amerykańskich ETF-ów zorientowanych na rynek uprzywilejowanych papierów wartościowych.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu