Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 18.09.2020
    Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Świat / Cztery innowacyjne ETF-y Russell Investments z ekspozycją na małe spółki amerykańskie

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Cztery innowacyjne ETF-y Russell Investments z ekspozycją na małe spółki amerykańskie

5 października 2011 r. spółka Russell Investments wprowadziła na rynek NASDAQ cztery fundusze ETF zorientowane na rynek małych amerykańskich spółek o specyficznych strategiach inwestycyjnych. Są one oparte na własnych indeksach opracowanych w takich sposób, aby naśladować określone podejścia inwestycyjne stosowane przez profesjonalnych menedżerów lokujących środki finansowe na rynku small-caps (instrumenty tego rodzaju są określane przez Russell Investments jako fundusze ETF z dyscypliną inwestycyjną (investment discipline ETFs)).

Russell Small Cap Aggressive Growth ETF replikuje Russell U.S. Small Cap Aggressive Growth Index, w portfelu którego znajdują się akcje spółek z indeksu Russell 2500, które powinny wygenerować wyniki inwestycyjne zbliżone do rezultatów osiąganych przez profesjonalnych menedżerów inwestycyjnych stosujących strategię agresywnego wzrostu. Są to głównie spółki, których przewidywane dochody i sprzedaż będą rosły szybciej niż średnia rynkowa. Największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 10 stycznia 2012 r. posiadały spółki: Regeneron Pharmaceuticals (0,62%), Goodrich Petroleum (0,58%) i Jazz Pharmaceuticals (0,58%). Dominującymi sektorami w końcu listopada 2011 r. były: technologiczny (26,68%), opieka zdrowotna (20,64%), konsumpcja uznaniowa (15,16%), produkcja dóbr trwałego użytku (14,68%) i energetyczny (12,64%). Średnia kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu w końcu listopada 2011 r. wynosiła 1,67 mld USD, średni wskaźnik P/E 39,07%, a średni wskaźnik P/B 3,42%.

Russell Small Cap Consistent Growth ETF odwzorowuje Russell U.S. Small Cap Consistent Growth Index, w portfelu którego znajdują się akcje spółek z indeksu Russell 2500, które powinny wygenerować wyniki inwestycyjne zbliżone do rezultatów osiąganych przez profesjonalnych menedżerów inwestycyjnych stosujących strategię stałego wzrostu. Są to głównie spółki, których przewidywane dochody mają rosnąć w długim terminie szybciej niż średnia rynkowa oraz charakteryzujące się stałym historycznym wzrostem dochodów. Największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 10 stycznia 2012 r. posiadały spółki: IPG Photonics (0,66%), Stratasys (0,56%) i Ancestry.com (0,56%). Dominującymi sektorami w końcu listopada 2011 r. były: produkcja dóbr trwałego użytku (25,39%), technologiczny (20,87%), konsumpcja uznaniowa (20,69%) i opieka zdrowotna (10,65%). Średnia kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu w końcu listopada 2011 r. wynosiła 1,38 mld USD, średni wskaźnik P/E 20,22%, a średni wskaźnik P/B 2,68%.

Russell Small Cap Low P/E ETF dąży do odwzorowania wyników indeksu Russell U.S. Small Cap Low P/E, w portfelu którego znajdują się akcje spółek z indeksu Russell 2500, które powinny wygenerować wyniki inwestycyjne zbliżone do rezultatów osiąganych przez profesjonalnych menedżerów inwestycyjnych stosujących strategię niskiego wskaźnika ceny do zysku (P/E). Są to głównie spółki których wartość wskaźnika P/E jest niższa od wcześniejszego poziomu i od konkurentów z branży. Największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 10 stycznia 2012 r. posiadały spółki: Winn-Dixie Stores (0,41%), Delphi Financial Group (0,39%) i AGL Resources (0,38%). Dominującymi sektorami w końcu listopada 2011 r. były: produkcja dóbr trwałego użytku (23,16%), konsumpcja uznaniowa (15,59%), usługi finansowe (14,50%) i technologiczny (13,74%). Średnia kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu w końcu listopada 2011 r. wynosiła 1,61 mld USD, średni wskaźnik P/E 17,25%, a średni wskaźnik P/B 1,52%.

Celem Russell Contrarian ETF jest odwzorowanie wyników indeksu Russell U.S. Small Cap Contrarian, w portfelu którego znajdują się akcje spółek z indeksu Russell 2500, które powinny wygenerować wyniki inwestycyjne zbliżone do rezultatów osiąganych przez profesjonalnych menedżerów inwestycyjnych stosujących strategię kontr ariańską. Są to głównie spółki, które konsekwentnie pozostają w tyle w stosunku do rynku jako całości jak i w relacji do konkurentów z tej samej branży, ale mają potencjał poprawy swoich wyników. Największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 10 stycznia 2012 r. posiadały spółki: Scientific Games (0,55%), Hudson Citi Bancorp. (0,55%) i Astoria Financial (0,54%). Dominującymi sektorami w końcu listopada 2011 r. były: usługi finansowe (27,04%), produkcja dóbr trwałego użytku (20,39%), użyteczność publiczna (13,87%) i technologiczny (10,04%). Średnia kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu w końcu listopada 2011 r. wynosiła 1,35 mld USD, średni wskaźnik P/E 22,88%, a średni wskaźnik P/B 1,08%.

Opłata za zarządzanie we wszystkich ww. ETF-ach wynosi 0,45% w skali roku.

Nowe ETF-y poszerzyły ofertę Russell Investments w zakresie investment discipline ETFs, która obejmowała dotychczas sześć funduszy zorientowanych na rynek dużych amerykańskich spółek publicznych (więcej informacji na ich temat można znaleźć tutaj).

Polityka prywatności
Regulamin serwisu