Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

 •  
 • Piątek, 18.09.2020
  Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Świat / Amerykańscy inwestorzy płacą mniej niż kiedykolwiek inwestując w fundusze

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Amerykańscy inwestorzy płacą mniej niż kiedykolwiek inwestując w fundusze

Według opublikowanego przez spółkę Morningstar corocznego badania dotyczącego opłat pobieranych przez tradycyjne fundusze inwestycyjne otwarte (mutual funds) i fundusze ETF (exchange-traded funds) w Stanach Zjednoczonych (nie obejmuje ono funduszy rynku pieniężnego oraz funduszy funduszy), w 2016 roku inwestorzy przeciętnie przy inwestowaniu w ww. rodzaje funduszy ponosili niższe koszty niż kiedykolwiek wcześniej. Wynikało to z faktu, iż uczestnicy funduszy wciąż przenoszą swoje środki finansowe do niskokosztowych funduszy indeksowych, funduszy ETF i instytucjonalnych klas (kategorii) tytułów uczestnictwa.

Jak stwierdziła Patricia Oey z Morningstara „Inwestorzy głosują nogami za niskokosztowymi funduszami. W szczególności istnieje duży popyt na pasywnie zarządzane fundusze, których średni koszt wynosi 0,17%, znacznie mniej niż 0,75% pobierane przeciętnie przez fundusze zarządzane aktywnie. Trend polegający na nabywaniu niskokosztowych funduszy uznajemy za pozytywny, ponieważ koszty funduszy mają wpływ na dochody inwestorów, które oni ostatecznie realizują. Odpływ kapitału z aktywnie zarządzanych funduszy osiągnął w 2015 i 2016 r. skumulowaną wartość 586 mld USD. Jednakże odpływy pochodziły z drogich aktywnie zarządzanych podmiotów, natomiast niskokosztowe fundusze zarządzane aktywnie odnotowały dodatni (chociaż niewielki) napływ kapitału w tym okresie”.

Kluczowe ustalenia wynikające z badania przeprowadzonego przez analityków Morningstara są następujące:

 • średni ważony aktywami wskaźnik kosztów netto dla wszystkich amerykańskich funduszy wyniósł 0,57% w 2016 r. obniżając się z 0,61% w 2015 r. oraz z 0,65% trzy lata temu. Spadek ten spowodowany był przede wszystkim napływem aktywów do tańszych produktów – pasywnie zarządzanych funduszy i tańszych klas (kategorii) tytułów uczestnictwa;
 • w 2016 r. średni ważony wskaźnik kosztów wynosił 0,17% w przypadku funduszy pasywnych i 0,75% w przypadku funduszy aktywnych. Przy tak dużej różnicy w opłatach rosnące napływy do funduszy zarządzanych pasywnie przyczyniły się do ogólnego spadku w branży poziomu średnich, ważonych aktywami wskaźników kosztów;
 • z aktywnie zarządzanych funduszy wypłacono w 2015 i 2016 roku łącznie 586 mld USD. Jednakże odpływy te pochodziły z najdroższych funduszy. W tym samym okresie charakteryzujące się relatywnie najniższymi kosztami fundusze aktywne zanotowały napływ kapitału w wysokości 41 mld USD;
 • największej „migracji” kapitału z pasywnych do aktywnych produktów doświadczyły amerykańskie fundusze akcyjne – w ciągu ostatnich trzech lat do pasywnych podmiotów o takim charakterze napłynęło 458 mld USD, a z aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych wycofano 525 mld USD. W tym samym okresie średnie ważone aktywami opłaty w amerykańskich funduszach akcyjnych zmniejszyły się łącznie o 17 procent do 0,50% - to największa zmiana spośród wszystkich kategorii funduszy inwestycyjnych;
 • fundusze ETF odnotowały w minionych trzech latach znaczący spadek średnich ważonych aktywami opłat – z 0,29% w 2013 r. do 0,24% w 2016 r.;
 • najniższy ważony aktywami wskaźnik kosztów posiadają fundusze firmy Vanguard – 0,11%. Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajmują: State Street Global Advisors (SPDR) – 0,19% i Dimensional Fund Advisors – 0,36%. W ciągu ostatnich trzech lat średnie ważone aktywami koszty w funduszach Vanguard spadły o 21 procent – najwięcej spośród 10 największych dostawców funduszy w USA;
 • duże napływy kapitału do niskokosztowych, pasywnych funduszy Vanguard miały znaczący wpływ na poziom średnich, ważonych aktywami kosztów w całej branży. W latach 2013-2016 koszty te zmniejszyły się z 0,65% do 0,57%. Gdyby pominąć fundusze Vanguard spadek ten byłby mniejszy – z 0,69% do 0,62%.
Polityka prywatności
Regulamin serwisu