Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 18.09.2020
    Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Świat / Aktywnie zarządzany walutowy ETF PIMCO na NYSE Arca

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Aktywnie zarządzany walutowy ETF PIMCO na NYSE Arca

12 lutego 2013 r. na rynku NYSE Arca miał miejsce debiut funduszu PIMCO Foreign Currency Strategy ETF zarządzanego przez spółkę PIMCO – jedną z czołowych firm zarządzających aktywami na świecie (znaną głównie ze swoich strategii na rynku instrumentów o stałym dochodzie) należącą do Allianz S.E. Instrument ten oferuje inwestorom dostęp do koszyka walut, które mogą korzystać ze słabości dolara amerykańskiego. Zdaniem ekspertów PIMCO rosnący poziom zadłużenia Stanów Zjednoczonych, ograniczona elastyczność polityki fiskalnej oraz luzowanie polityki monetarnej mogą przez najbliższe lata wpływać na kurs amerykańskiej waluty. Portfel nowego funduszu ETF PIMCO składa się głównie z walut, walutowych kontraktów forward i obligacji denominowanych w lokalnych walutach (krajów innych niż USA). Jest on aktywnie zarządzany po to, aby pomóc inwestorom zdywersyfikować portfel poprzez położenie większego nacisku na inne waluty niż USD oraz aby zachować ich siłę nabywczą. Maksymalny udział jednej waluty (ekspozycji na jedną walutę) w portfelu funduszu wynosi 20%, a duration portfela oscyluje między zero a trzy lata.

Aktywnie zarządzany walutowy fundusz ETF jest wyjątkiem od typowej sytuacji występującej na rynku tych instrumentów finansowych, które z reguły są zarządzane pasywnie inwestorzy i w przypadku których inwestorzy muszą z reguły tworzyć swoje własne poglądy na temat poszczególnych walut lub indeksów walutowych. PIMCO posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu walutami na rzecz dużych klientów instytucjonalnych i duże zdolności w dokonywaniu transakcji na rynku walutowym, których dzienna wartość sięga wielu bilionów dolarów. Strategiczna alokacja kapitału pomiędzy waluty rynków rozwiniętych i rynków wschodzących bazuje na ocenie perspektyw inwestycyjnych, która obejmuje makroekonomiczne spojrzenia formułowane przez Komitet Inwestycyjny i jest oparta na cyklicznych debatach ekonomicznych.

W dniu 19 kwietnia 2013 r. największą ekspozycję fundusz posiadał na dolara kanadyjskiego (15,05%), rubla rosyjskiego (12,01%), koronę norweską (11,93%), reala brazylijskiego (9,86%), koronę szwedzką (9,76%) i peso meksykańskie (9,72%). Ponadto oferował ekspozycję na waluty następujących państw: Nowej Zelandii, Chin, Australii, Malezji, RPA, Szwajcarii, Indii, Polski, Indonezji, Singapuru i Korei Południowej. Pod względem oceny ratingowej 68,6% aktywów funduszu stanowiły instrumenty rządowe, 20,4% walorów nie posiadało ratingu, natomiast pozostałe zostały ocenione na AAA, AA+ i AA-. W sumie w portfelu funduszu znajdowało się 56 instrumentów finansowych. Szacunkowa stopa zwrotu funduszu w terminie do wykupu wynosiła 1,33%, efektywne duration 0,50 lat, a efektywna zapadalność 0,52 lat.

Całkowite koszty (total expenses) funduszu wynoszą 0,76% w skali roku.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu